Trường Đại học Vinh tổ chức bảo vệ Luận án tiến sỹ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Hùng (Khóa học: 2013-2017) với đề tài:

Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học các hợp chất từ cây bình bát (Annona reticulata L.) ở Việt Nam

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Mã số: 62.44.01.14

Cán bộ hướng dẫn:     GS.TS. Trần Đình Thắng

       GS.TS. Yang Chang Wu

Thời gian: Từ 08h00 thứ Sáu, ngày 24 tháng 02 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp nhà A1- Trường Đại học Vinh – Số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và những người quan tâm tới dự!