1 - Thông tin chung về khoa

            1. Tên chính thức: Khoa Hóa học – Trường Đại học Vinh

                                         (Faculty of Chemistry – Vinh University)

            2. Tên trước đây: Khoa Hóa học – Trường ĐHSP Vinh

            3. Cơ quan (Bộ chủ quản): Bộ Giáo dục & Đào tạo.

            4. Địa chỉ: 182 - Đường Lê Duẩn – Thành phố Vinh – Nghệ An .

            5. Điện thoại: 038. 3855751, Fax: 0383 855269; email: khoahoa@vinhuni.edu.vn

            6. Năm thành lập: 1961

            7. Chức năng, nhiệm vụ:

A. Chức năng

Đào tạo trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy hóa học, công nghệ hóa học và công nghệ thực phẩm.

B. Nhiệm vụ

1. Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo, xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập.

2. Triển khai đào tạo bậc Đại học, bậc Sau đại học cấp bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Hoá học, Sư phạm Hóa học, Công nghệ hóa học và Công nghệ thực phẩm. Tổ chức các hoạt động giáo dục khác (nghiệp vụ sư phạm; Thực tập chuyên môn; Thực tập nghề...) theo đặc thù các ngành đào tạo của khoa trong chương trình, đảm nhiệm giảng dạy các môn học về hóa học trong chương trình đào tạo các ngành khác của nhà trường.

3. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; chủ động phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đáp ứng nhu cầu xã hội, sản xuất kinh doanh và đời sống.

4. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc khoa Hoá học theo phân cấp của Hiệu trưởng;

5. Quản lý chất lượng quá trình đào tạo đảm bảo chuẩn đầu ra đã công bố và hoạt động nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ của  khoa Hoá học.

6. Tổ chức biên soạn giáo trình môn học và phát triển học liệu theo nhiệm vụ Hiệu trưởng giao. Tìm hiểu nhu cầu nhân lực của xã hội để xây dựng chương trình và đề xuất với Hiệu trưởng mở ngành đào tạo mới tại khoa Hoá học. Tổ chức nghiên cứu phát triển phương pháp dạy học;

7. Đề xuất kế hoạch phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và NCKH-CGCN.

8. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa Hoá học.

 

2 - Lịch sử xây dựng và phát triển

Năm 1961 Bộ Giáo dục ra quyết định thành lập Tổ Hóa học, do thầy giáo Đặng Trần Phách làm tổ trưởng. Năm 1962, Bộ Giáo dục ra quyết định thành lập khoa Lý – Hoá - Sinh, do thầy giáo Hoàng Quý làm chủ nhiệm, thầy Đặng Trần Phách và thầy Trần Văn Hồng trong Ban chủ nhiệm Khoa. Đồng thời chuyển phân hiệu ĐHSP thành trường ĐHSP Vinh. Đến năm 1963 khoa Lý – Hoá - Sinh được tách thành hai khoa: khoa Hoá - Sinh và khoa Vật lý. Khoa Hoá - Sinh do thầy Đặng Trần Phách làm chủ nhiệm. Năm 1965, khoa Hoá - Sinh tách thành khoa Hoá học và khoa Sinh học. Thầy giáo Đặng Trần Phách làm Chủ nhiệm khoa Hoá học.

Từ năm 1964 đến năm 1972: Thời kỳ “cùng đất nước hành quân”, khoa hoạt động theo phong cách quân sự hoá, với tinh thần vừa dạy – học, vừa sẵn sàng chiến đấu. Khoa Hoá học cùng với trường ĐHSP Vinh đã trưởng thành qua những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước hết sức hào hùng và vẻ vang của dân tộc.

1973 – 1985: Khoa cùng với trường ĐHSP Vinh trở lại thành phố Vinh, bắt tay xây dựng lại cơ sở vật chất từ đầu và tiếp tục sự nghiệp đào tạo trong hoàn cảnh rất thiếu thốn của một đất nước sau cuộc chiến tranh trường kỳ gian khổ.

1986 – 2001: Thời kỳ đổi mới, khoa Hóa đã triển khai thực hiện chủ trương đa dạng hoá các loại hình đào tạo của nhà trường và Bộ Giáo dục Đào tạo, để từng bước phát triển trường ĐHSP Vinh thành trường Đại học Vinh đa ngành.

2001 đến nay: Phát triển các ngành học, bậc học phù hợp với nhu cầu xã hội, đẩy mạnh công tác NCKH và chuyển giao công nghệ.

Các phần thưởng cao quý:  

- Huân chương Lao động hạng Ba (2001) cho khoa Hóa học;

- Huân chương Lao động hạng Ba (2004) cho Bộ môn Hóa vô cơ;

- Nhiều lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

 

3 – Hoạt động đào tạo:

Đào tạo bậc đại học (3 ngành):

- Ngành Sư phạm Hóa học – cấp bằng Cử nhân;

- Ngành Công nghệ Thực phẩm- cấp bằng Kỹ sư;

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học (chuyên ngành Hóa dược – Mỹ phẩm) – cấp bằng Kỹ sư

- Ngành Hóa học (chuyên ngành Phân tích – kiểm nghiệm)-cấp bằng Cử nhân.

Đào tạo bậc Thạc sĩ (4 chuyên ngành):

- Chuyên ngành Hóa vô cơ, cấp bằng Thạc sĩ Hóa học;

- Chuyên ngành Hóa hữu cơ, cấp bằng Thạc sĩ Hóa học;

- Chuyên ngành Hóa phân tích, cấp bằng Thạc sĩ Hóa học;

- Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, cấp bằng Thạc sĩ Khoa học Giáo dục.

Đào tạo bậc Tiến sĩ (2 chuyên ngành):

- Chuyên ngành Hóa hữu cơ, cấp bằng Tiến sĩ Hóa học;

- Chuyên ngành LL & PPDH bộ môn Hóa học, cấp bằng Tiến sĩ Giáo dục học.

4 – Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Các hướng nghiên cứu chính:

Nghiên cứu cơ bản:

Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Phức chất có hoạt tính sinh học; Vật liệu nano và ứng dụng; Vật liệu polimer, …

Nghiên cứu lý luận:

            Lý luận dạy học hình thành năng lực, Tích cực hóa hoạt động dạy học;

Nghiên cứu ứng dụng, triển khai:

            Ứng dụng các tiến bộ ngành hóa học trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản,

            Công nghệ vi sinh và enzym trong chế biến thực phẩm;

Bảo quản nông sản và thực phẩm;

Chế biến nhiệt lạnh, chế biến tối thiểu;

            Vật liệu y sinh, Các vật liệu xúc tác và xử lý môi trường; 

 

5 - Cơ cấu tổ chức

Tổng số giảng viên cơ hữu:      34

     Trong đó:     Phó Giáo sư : 8,  chiếm 23,5%

Tiến sĩ:         16,  chiếm 47,1%      

Thạc sĩ:        18,  chiếm 52,9%  

Số cán bộ kỹ thuật viên: 09

 

Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa:                PGS. TS. Nguyễn Hoa Du  - Bí thư Đảng bộ bộ phận

Phó Trưởng khoa          PGS. TS. Trần Đình Thắng – Bí thư chi bộ cán bộ

Phó trưởng khoa:           PGS. TS. Lê Đức Giang – Phó Bí thư ĐBBP

 

Các bộ môn:

1. Bộ môn Hóa vô cơ

                 Trưởng bộ môn:       PGS. TS. Phan Thị Hồng Tuyết

2. Bộ môn Hóa hữu cơ

                 Trưởng bộ môn:       TS. Đậu Xuân  Đức

3. Bộ môn Hóa phân tích:

                 Trưởng bộ môn:       TS. Đinh Thị Trường Giang

4. Bộ môn Hóa lý- hóa đại cương

                 Trưởng bộ môn:       PGS. TS. Nguyễn Xuân Dũng

5. Bộ môn PPGD Hóa học

                 Trưởng bộ môn:       PGS. TS. Cao Cự Giác

6. Bộ môn Hóa thực phẩm:       

                 Trưởng bộ môn:       PGS.TS. Trần Đình Thắng

Các đoàn thể:

Chủ tịch công đoàn:                 TS. Lê Danh Bình

Bí thư Liên chi đoàn:                ThS. Nguyễn Văn Quốc

Liên chi hội trưởng chi hội SV:    SV Bùi Thị Tường Vi – K 54 Sư phạm Hóa học

Các trợ lí Trưởng khoa:

Trợ lý đào tạo:                           ThS. Võ Công Dũng

Trợ lí quản lí HSSV:                   ThS. Lê Thị Phương Mai

Cố vấn học tập:                          ThS. Nguyễn Thị Huyền

 

6 – Hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

            Phòng thí nghiệm trung tâm: bao gồm các thiết bị máy móc hiện đại và đồng bộ, dùng cho các nghiên cứu và các bài thí nghiệm hiện đại, nâng cao.

            Phòng thí nghiệm Hóa vô cơ

            Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ

            Phòng thí nghiệm Hóa phân tích và Môi trường

            Phòng thí nghiệm Hóa lý và hóa đại cương

            Phòng thí nghiệm Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm

            Phòng thí nghiệm Hóa thực phẩm

            Phòng thí nghiệm Vi sinh thực phẩm

            Phòng thí nghiệm Phương pháp giảng dạy hóa học

            Phòng thí nghiệm Máy tính cho nghiên cứu và giảng dạy hóa học