TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

       KHOA HÓA HỌC

           --------------------

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA THAO GIẢNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

TT

Họ và tên giảng viên

Bộ môn

Tên học phần

Thời gian

(tiết, thứ, ngày)

Địa điểm

Cấp khoa/trường

1

Phan Thị Thùy

Hóa lý-ĐC

Hóa đại cương

Tiết 7, thứ Sáu, ngày 31/3

B3.401

Cấp khoa

2

Nguyễn Thị Chung

Hóa hữu cơ

Hóa hữu cơ 2

Tiết 8, thứ Ba, ngày 21/3

D1.405

Cấp khoa

3

Đậu Xuân Đức

Hóa hữu cơ

Hóa hữu cơ 2

Tiết 3, thứ Năm, ngày 9/3

D1.405

Cấp khoa

4

Đinh Thị Huyền Trang

Hóa Phân tích

Hóa Đại cương B

Tiết 4, thứ Ba, ngày 21/ 3

A5.401

Cấp Khoa

5

Mai Thị Thanh Huyền

Hóa phân tích

Thực hành phân tích và kiểm nghiệm

Tiết 7, thứ Tư, ngày 19/4

PTN 409

Cấp khoa

6

Đinh Thị Trường Giang

 Hóa phân tích

 Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học

 Tiết 4, thứ Tư, ngày 8/3

D3.401

 Cấp khoa

7

Đào Thị Thanh Xuân

Hóa thực phẩm

Công nghệ lên men

Tiết 3, thứ Năm, ngày 9/3

B1.102

Cấp khoa

8

Lê Mỹ Châu

Hóa thực phẩm

Công nghệ nhiệt lạnh

Tiết 1, thứ Năm, ngày 30/3

A3.301

Cấp khoa

                                                                                    Nghệ An, ngày 21 tháng 2 năm 2017

                                                                                                    Phó trưởng khoa

                                                                                                   PGS.TS. Lê Đức Giang