Hội đồng khoa học và đào tạo khoa Hóa học – Trường Đại học Vinh tổ chức buổi Seminar trước bảo vệ cho dự thảo Luận án tiến sỹ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Tuấn (Khóa học: 2013-2017) với tên đề tài:

"Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài nấm thuộc họ polyporaceae và hymenocheateae vùng Bắc Trung Bộ”

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ,

Mã số: 62.44.01.14

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Thắng

       GS.TS. Tian Shung Wu

Thời gian: Từ 15h00 thứ Năm, ngày 29 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Văn phòng khoa Hóa học, Trường Đại học Vinh – Số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hội đồng khoa học và đào tạo, Bộ môn Hóa hữu cơ, khoa Hóa học – Trường Đại học Vinh trân trọng kính mời toàn thể các thành viên Hội đồng khoa học, cán bộ thuộc bộ môn Hóa hữu cơ, các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành Hóa hữu cơ và sinh viên đến dự buổi Seminar và cho ý kiến đóng góp.

                                                            Nghệ An, ngày 26 tháng 12 năm 2016

                                                            Chủ tịch Hội đồng khoa học khoa

                                               

                                                              

                                                                 PGS.TS. Nguyễn Hoa Du