Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016.

Theo Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Trong đó, Trường Đại học Vinh có 10 nhà giáo được phong chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Đặc biệt trong dịp này, khoa Hóa học có hai nhà giáo là PGS.TS. Trần Đình Thắng và TS. Nguyễn Thị Bích Hiền là hai trong 10 giảng viên của trường ĐH Vinh được Nhà nước phong tặng chức danh GS, PGS. Đặc biệt GS.TS. Trần Đình Thắng cũng là tân Giáo sư trẻ nhất năm nay.

 

GS.TS. Trần Đình Thắng

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hiền

Đây là không chỉ là vinh dự của cá nhân GS.TS. Trần Đình Thắng và PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Hiền cùng gia đình của các nhà giáo mà còn là niềm tự hào lớn lao của tập thể CBGV khoa Hóa học. Khoa Hóa học lần đầu tiên có GS và thêm một PGS nâng tổng số lượng các GS, PGS hiện đang công tác tại khoa lên thành 9 GS, PGS, là một trong những khoa có số lượng GS, PGS nhiều nhất trường ĐH Vinh.

Xin nhiệt liệt chúc mừng thành công của cá nhân GS.TS. Trần Đình Thắng và PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Hiền. Chúc mừng khoa Hóa học.