Luận án với đề tài: “Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học từ quả thể nấm đa niên lỗ đen (Nigrofomes melanoporus (Mont.) Murrill) và nấm vân chi (Trametes cubensis (Mont.) Sacc.) ở vùng Bắc Trung Bộ”

Người hướng dẫn khoa học:         1. PGS.TS. Trần Đình Thắng

                                                     2. GS.TS. Tian-Shung Wu

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên: GS. TSKH. Trần Văn Sung (Chủ tịch Hội đồng); PGS. TS. Đặng Ngọc Quang (phản biện 1); GS. TS. Hoàng Đình Hòa (phản biện 2); GS.TS. Nguyễn Hải Nam (phản biện 3); PGS.TS. Đỗ Quang Huy (ủy viên); PGS.TS. Hoàng Văn Lựu (ủy viên) và PGS.TS. Lê Đức Giang (Thư ký hội đồng).

          Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm luận án: 7/7 phiếu tán thành.

Những điểm mới của luận án:

+ Là công trình đầu tiên ở Việt Nam và thế giới công bố về thành phần hóa học nấm đa niên lỗ đen (Nigrofomes melanoporus (Mont.) Murrill) và công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về nấm vân chi (Trametes cubensis (Mont.) Sacc.) ở vùng Bắc Trung Bộ. Kết quả cụ thể như sau:

        - Từ dịch chiết quả thể nấm đa niên lỗ đen (Nigrofomes melanoporus) đã phân lập và xác định cấu trúc 11 hợp chất, trong đó có hai chất mới là nigrofomin A và nigrofomin B;

        - Từ dịch chiết quả thể nấm vân chi (Trametes cubensis) phân lập và xác định cấu trúc của 8 hợp chất, trong đó có hai chất mới là tramecubin A, tramecubin B;

        - Bước đầu thử nghiệm hoạt tính sinh học của các chất mới, trong đó nigrofomin A và nigrofomin B có hoạt tính gây độc nhẹ với các tế bào bệnh bạch cầu cấp tính, ung thư biểu bì vòm họng ở người và ung thư phổi. Chất tramecubin A và tramecubin B không có hoạt tính gây độc với một số tế bào ung thư thử nghiệm và âm tính trong kháng khuẩn, kháng nấm.

+ Các kết quả nghiên cứu chính của luận án đã được công bố trên Tạp chí Hóa học (1 bài), 01 bài trên tạp chí khoa học và Công nghệ ĐHQG Hà Nội, 01 bài trên tạp chí khoa học trường ĐH Vinh và 01 bài được đăng trên tạp chí quốc tế Planta Medica (SCI). Các bài báo đều có chất lượng tốt, phản ánh đúng kết quả chính của luận án.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:
Nghiên cứu sinh chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án

Gia đình chúc mừng tân Tiến sĩ