Luận án với đề tài: Phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất có hoạt tính sinh học từ nấm tổ ong lông thô  (Hexagonia apiaria (Pers.) Fries), nấm linh chi (Ganoderma pfeifferi Bres.) và nấm linh chi đen bóng (Ganoderma mastoporum (Mont) Pat.) ở vùng Bắc Trung Bộ”

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Đình Thắng

                                           2. GS.TS. Ping-Chung-Kuo

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên: GS.TS. Phạm Văn Thiêm (Chủ tịch Hội đồng), GS.TS. Phạm Quốc Long (phản biện 1), PGS.TS. Đặng Ngọc Quang (phản biện 2), PGS.TS. Trịnh Văn Lẩu (phản biện 3), PGS.TS. Trần Minh Hợi (ủy viên), PGS.TS. Hoàng Văn Lựu (ủy viên) và PGS.TS. Lê Đức Giang (Thư ký hội đồng).

          Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm luận án: 7/7 phiếu tán thành.

Những điểm mới của luận án

Là công trình đầu tiên nghiên cứu về thành phần hóa học của nấm tổ ong lông thô  (Hexagonia apiaria (Pers.) Fries), nấm linh chi (Ganoderma pfeifferi Bres.) và nấm linh chi đen bóng (Ganoderma mastoporum (Mont) Pat.) ở vùng Bắc Trung Bộ. Kết quả cụ thể như sau:

       - Từ quả thể nấm tổ ong lông thô  (Hexagonia apiaria (Pers.) Fries) đã phân lập và xác định cấu trúc 9 hợp chất, trong đó có 5 chất mới là hexagonin A, hexagonin B, hexagonin C, hexagonin D, hexagonin E;

         - Từ quả thể nấm linh chi (Ganoderma pfeifferi Bres.) phân lập và xác định cấu trúc của 6 hợp chất, trong đó có 3  hợp chất tritecpenoit và 3 steroit.

         - Từ quả thể nấm linh chi đen bóng (Ganoderma mastoporum (Mont) Pat.) đã phân lập được 8 hợp chất, trong đó có 3 hợp chất tritecpenoit và 5 hợp chất steroit; 

         - Bước đầu thử nghiệm hoạt tính sinh học của một số hợp chất, kết quả cho thấy các chất hexagonin A-E và hexatenuin A phân lập từ nấm tổ ong lông thô (Hexagonia apiaria (Pers.) Fries) đều có khả năng kháng viêm; hợp chất ergosterol phân lập từ nấm linh chi (Ganoderma pfeifferi Bres.) có khả năng ức chế sự tạo thành NO; các hợp chất Δ1–lupenon, ganodermanondiol, lucidumol B, ergosta- 7,22-dien-3β-ol, ergosta -4,6,8(14),22-tetraen-3-on, ergosterol peroxit, ergosta-dihydroxy-(22E,24R)-ergosta-7,22-dien-6-on có khả năng ức chế sự sản sinh các anion superoxit trên bạch cầu trung tính của người.

Các kết quả nghiên cứu chính của luận án đã được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín ở trong nước và trên thế giới. Cụ thể là, 1 bài trên Tạp chí khoa học và công nghệ, 2 bài được đăng trên tạp chí quốc tế (Molecules, Journal of Natural Products), trong đó có 2 công trình được chấp nhận đăng (01 bài trên tạp chí Chemistry of Natural Compound và 01 bài trên Tạp chí khoa học Đại học Vinh). Các bài báo đều có chất lượng tốt, phản ánh đúng kết quả chính của luận án.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:


PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm - Trưởng phòng đào tạo SĐH đọc quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án


NCS trình bày luận án
NCS tặng hoa Chủ tịch Hội đồng


NCS chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án


PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Trưởng khoa Hóa học chúc mừng NCS
Đồng nghiệp chúc mừng NCS
Gia đình chúc mừng NCS


Đồng nghiệp chúc mừng NCS