Ngày 24 tháng 2 năm 2017, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ Hóa học cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Hùng, sinh năm 1987, nghiên cứu sinh khóa 2013-2017 với tên đề tài:

Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học các hợp chất từ cây bình bát (Annona reticulata L.) ở Việt Nam

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ    Mã số: 62.44.01.14

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Trần Đình Thắng,  2. GS. TS Yang Chang Wu

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác
Chức trách

1.

GS.TS. Phạm Quốc Long

Viện HLKH&CN Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng

2.

PGS.TS. Lê Đức Giang

Trường Đại học Vinh

Thư ký Hội đồng

3.

PGS.TS. Đặng Ngọc Quang

Trường ĐHSP Hà Nội 1

Phản biện 1

4.

PGS.TS.Đỗ Quang Huy

ĐHQG Hà Nội

Phản biện 2

5

PGS.TS. Hoàng Văn Lựu

Trường Đại học Vinh

Phản biện 3

6.

PGS.TS. Trần Minh Hợi

Viện HLKH&CN Việt Nam

Uỷ viên

7.

PGS.TS. Ngô Xuân Lương

Trường ĐH Hồng Đức

Uỷ viên

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả bảo vệ: theo đánh giá của Hội đồng có 6/6 phiếu tán thành đề nghị Trường Đại học Vinh cấp bằng Tiến sĩ Hóa học cho NCS. Nguyễn Huy Hùng sau khi chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng và hoàn thành các thủ tục theo quy chế đào tạo.

Những nội dung mới của luận án

         Đây là công trình nghiên cứu về thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của một số chất phân lập được từ lá và hạt của loài bình  bát (Annona reticulata) lần đầu tiên ở Việt Nam.

1. Từ dịch chiết n-hexane và ethyl acetate của lá của cây bình bát (Annona reticulata) đã phân lập và xác định cấu trúc 12 hợp chất, trong đó:

        + 1 hợp chất triterpenoid mới: annonaretin A (ARLH1);

        + 3 hợp chất  triterpenoit lần đầu được phân lập từ lá cây bình bát: taraxasterol (ARLE3), taraxerol (ARLH3), uvaol (ARLE4);

        + 2 hợp chất flavonoid: (2S)-di-O-methylquiritigenin (ARLE2), rutin (ARLE5) lần đầu tiên được phân lập từ loài Annona reticulata.

2. Các hợp chất ARLH2,  ARLH3 và ARLH5- ARLH8 có khả năng ức chế sự sản sinh NO tùy thuộc liều lượng, với các giá trị IC50 trong khoảng 48,6 ± 1,2 và 99,8 ± 0,4 μM.. Trong đó, hợp chất axit 16α-Hydro-19-al-ent-kauran-17-oic (ARLH5), đã cho thấy tác động ức chế đáng kể nhất đối với sự sản sinh NO với giá trị IC50 nhỏ nhất là 48,6 ± 1,2 μM.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ