Người báo cáo: Đinh Thị Huyền Trang
Nội dung semina: Các phương pháp phân tích hóa học
Thời gian: 9h sáng thứ 6 ngày 30/10/2015 
Địa điểm: Phòng thí nghiệm Hóa Phân tích