TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

       KHOA HÓA HỌC

           --------------------

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA HỘI THI GIẢNG VIÊN TRẺ

DẠY GIỎI KHOA HÓA HỌC NĂM HỌC 2015-2016

TT

Họ và tên giảng viên

Tên học phần

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Võ Công Dũng

Hóa học đại cương A1

Tiết 4, ngày 7/11

D3-302

 

2

Nguyễn Tân Thành

Truyền nhiệt và chuyển khối

Tiết 7, ngày 8/11

B2-204

 

3

Phan Thị Thùy

Hóa học cho nhóm ngành môi trường

Tiết 10, ngày 9/11

A3-203

 

4

Nguyễn Thị Huyền

Hóa học và cộng nghệ đường sữa, cà phê bánh kẹo

Tiết 3, ngày 12/11

B3-102

 

5

Trần Phương Chi

Công nghệ chế biến lương thực, thực phẩm

Tiết 9, ngày 13/11

B3-103

 

6

Nguyễn Văn Quốc

Thực hành Hóa hữu cơ

Tiết 2, ngày 14/11

TN-405

 

7

Hoàng Văn Trung

Phân tích chất lượng thực phẩm

Tiết 4, ngày 14/11

B3-403

 

8

Đinh Thị Huyền Trang

Hóa đại cương B

Tiết 8, ngày 15/11

B3-102

 

9

Lê Văn Điệp

Nhập môn khoa học và công nghệ thực phẩm

Tiết 4, ngày 16/11

B3-303

 

10

Phan Thị Minh Huyền

Hóa học vật liệu

Tiết 2, ngày 18/11

B1-301

 

11

Nguyễn Hoàng Hào

Hóa đại cương A1

Tiết 4, ngày 26/11

B3-102

 

12

Nguyễn Thị Quỳnh Giang

Nhập môn KH và CN hóa dược-mỹ phẩm

Tiết 7, ngày 30/11

B1-103

 

13

Trương Thị Bình Giang

Hóa học cho nhóm ngành môi trường

Tiết 9, ngày 30/11

A3-203

 

14

Lê Thế Tâm

Tin học ứng dụng trong CN thực phẩm

Tiết 9, ngày 1/12

A2-203


                                                                                                  Nghệ An, ngày 04 tháng 11 năm 2015

                                                                                                     TM. Ban chủ nhiệm khoa   

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                            Lê Đức Giang