BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 32

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)

và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 10/4/2017

 

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng 6, tầng 6, Nhà Điều hành

16:00

Họp BCH Hội Cựu Chiến binh

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội CCB

Hội Cựu Chiến binh

VP Khoa Ngữ Văn

Thứ Ba, ngày 11/4/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 12/4/2017

19:30

Lớp NVSP học Chuyên đề Lý luận dạy học đại học

Phòng TCCB

Giảng viên: PGS.TS. Thái Văn Thành; Học viên theo danh sách

Phòng học 202 -  Nhà A4

Thứ Năm, ngày 13/4/2017

 

 

 

 

 

19:30

Lớp NVSP học Chuyên đề Lý luận dạy học đại học

Phòng TCCB

Giảng viên: PGS.TS. Thái Văn Thành; Học viên theo danh sách

Phòng học 202 -  Nhà A4

Thứ Sáu, ngày 14/4/2017  

 

Thứ Bảy, ngày 15/4/2017

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 16/4/2017     

 

Cả tuần

 

 

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn