Kính gửi: Quý Thầy Cô và các Anh chị thông tin về hội thảo nghiên cứu phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 5 

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Vinh, số 182-Lê Duẩn, thành phố Vinh, Nghệ An vào ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2016

Các mốc thời gian lưu ý:

- Hạn chót nộp Tóm tắt báo cáo (Abstract)

15/4/2016

- Thông báo kết quả chấp nhận tóm tắt báo cáo

30/4/2016

- Hạn chót nộp bài toàn văn và lệ phí tham dự + gửi bài

31/05/2016

- Thông báo kết quả phản biện đăng Tạp chí            

30/06/2016

- Hạn chót đăng ký tham dự Hội nghị

15/07/2016

- Thông báo danh sách báo cáo tại Hội nghị

30/07/2016

Kính mời  Quý Thầy Cô và các Anh Chị gửi bài và tham dự hội thảo.
Kính nhờ Quý Thầy Cô và các Anh Chị chuyển thông tin đến các bạn bè, đồng nghiệp trong lĩnh vực liên quan.

Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm

thong bao so 1 2016.doc