Tham dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Ngô Sĩ Tùng-Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường. Đại hội đã nghe Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Đề án nhận sự và Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI. 

           Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Sĩ Tùng và ý kiến tham luận của các đồng chí trong Đảng bộ đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kì 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kì 2015-2020. Các ý kiến thảo luận đã bổ sung, làm rõ các vấn đề và đều nhất trí thông qua các báo cáo trình đại hội. Đại hội đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu và các giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các vấn đề về công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác xây dựng Đảng và các công tác khác.

             Đại hội cũng đã thảo luận, biểu quyết số lượng BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với 5 đồng chí và tiến hành bầu cử bầu BCH Đảng bộ nhiệm kì 2015-2020, bầu cử đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI với 10 đồng chí. Dựa vào kết quả bầu cử và căn cứ vào Điều 12 (Điều lệ Đảng), các đồng chí Nguyễn Hoa Du, Lê Danh Bình, Lê Đức Giang, Trần Đình Thắng và Nguyễn Thị Phương Thảo đã trúng cử vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, đồng chí Nguyễn Hoa Du được bầu là Bí thư Đảng bộ và đồng chí Lê Đức Giang là Phó bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Một số hình ảnh tại Đại hội: