Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2018; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015; Đại hội đã nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Nguyễn Hoa Du, UVBCH Đảng Ủy trường Đại học Vinh, Bí thư Đảng bộ bộ phận khoa Hóa học.

Đại hội đã tiến hành Bầu ra ban chấp hành chi ủy chi bộ cán bộ khoa Hóa học nhiệm kỳ 2015-2018 gồm 3 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Đình Thắng, Bí thư chi bộ

2. Đồng chí Lê Danh Bình, Phó Bí thư chi bộ

3. Đồng chí Lê Đức Giang, Ủy viên BCH

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết và thống nhất cao, Đại hội chi bộ cán bộ Khoa Hóa học đã thành công tốt đẹp.

                               

                               Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018