Hội nghị đã được nghe 6 báo cáo trong tổng số 12 báo cáo gửi tới ban tổ chức Hội nghị tập trung vào các nội dung:
- Đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy nhằm phát huy năng lực người học, đánh giá kết quả người học. 
- Các giải pháp giúp đỡ người học trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học. 
- Công tác quản lý của đơn vị  nhằm tạo điều kiện cho giảng viên và người học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Trong phần thảo luận, đã có nhiều ý kiến trao đổi của đại biểu về các báo cáo được trình bày, tập trung vào các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo của khoa. Đa số các ý kiến đóng góp tại hội nghị đã đi vào chiều sâu chuyên môn và có tính thiết thực cao. Các đại biểu cũng đề xuất cần quan tâm đến việc chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm giữa các đoàn viên, đưa các sáng kiến vào hoạt động thực tiễn và nhân rộng các cách làm hay, ý tưởng tốt để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện Giáo dục và Đào tạo.