STT

HỌ TÊN

LỚP

ĐIỂM

GIẢI

1

Lê Ngọc

Dũng

55A

9

Nhất

2

Trần Đình

Phước

54A

8,5

Nhì

3

Lê Thị Lan

Anh

55K1

8,5

Nhì

4

Nguyễn Thị

Thủy

55A

8,25

Nhì

5

Lê Duy

Hùng

54K3

7,5

Ba

6

Nguyễn Thị

Lịch

55K1

7

Ba

7

Nguyễn Thị Hà

Giang

55K3

6

Ba

8

Nguyễn Thị

55K3

6

Ba

9

Cao Hải

Yến

55A

5

KK

10

Lê Thị

Thuận

55K1

5

KK

11

Tạ Thị

Thảo

55K2

5

KK

12

Phan Thị

Quyên

55K2

5

KK

13

Lê Thị

Phượng

55K2

5

KK

14

Phan Thị

Mai

55K1

5

KK

15

Cao Thị

Luận

55K2

5

KK

16

Nguyễn Thị Thu

Hoài

55K3

5

KK

 

Ghi chú: Các em sinh viên có ý kiến về kết quả và điểm thi trao đổi với thầy Nguyễn Văn Quốc BT liên chi đoàn.
           

Các bạn có thể xem đáp án và nhận xét bài dự thi ở file đính kèm sau:

dap_an_va_nhan_xet_bai_du_thi_olympic_hoa_hoc.docx Thống kê số lượng đoàn viên các chi đoàn tham gia thi olymlic Hóa học

  lần thứ nhất năm học 2016 - 2017

TT

Chi đoàn

Số lượng tham gia

Tổng sinh viên

Tỉ lệ %

1

53K1

0

  60

   0%

2

53K2

0

57

0%

3

54A

1

56

1,79%

4

54K1

0

38

0%

5

54K2

1

39

2,56%

6

54K3

1

32

3,125%

7

54K

0

24

0%

8

54B

0

21

0%

9

55A

3

44

6,82%

10

55K1

24

41

58,54%

11

55K2

28

42

66,67%

12

55K3

19

39

48,72%

13

55K

0

8

0%

14

55B

0

8

0%

15

56A

0

65

0%

16

56K1

0

52

0%

17

56K2

0

53

0%

18

56K

0

15

0%

19

Không xác định lớp

2

 

 

Tổng

80

694

11,53%

 

Người ra đề: PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng

Người chấm: ThS. Nguyễn Hoàng Hào

Người lập và thống kê danh sách: ThS. Nguyễn Văn Quốc