Chuyên ngành: Hóa hữu cơ, Mã số: 62.44.01.14

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Thắng, PGS.TS. Yang Chang Wu

Thời gian: Từ 8h00 thứ Ba, ngày 31 tháng 05 năm 2016

Địa điểm: Văn phòng khoa Hóa học, Trường Đại học Vinh – Số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bộ môn Hóa hữu cơ, khoa Hóa học – Trường Đại học Vinh trân trọng kính mời toàn thể các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành Hóa hữu cơ và sinh viên đến dự buổi Seminar và cho ý kiến đóng góp.

                                                                                      Nghệ An, ngày 26 tháng 05 năm 2016

                                                                                               Chủ nhiệm chuyên ngành Hóa hữu cơ

 

                                                                                                          PGS.TS. Lê Đức Giang