Thời gian: Từ 14h00 ngày 17 tháng 06 năm 2016

Địa điểm: Văn phòng khoa Hóa học, Trường Đại học Vinh – Số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bộ môn Hóa hữu cơ, khoa Hóa học – Trường Đại học Vinh yêu cầu các Nghiên cứu sinh chuẩn bị nội dung Seminar theo quy định và có mặt đúng thời gian trên.

Trân trọng kính mời toàn thể các nhà khoa học và học viên cao học chuyên ngành Hóa hữu cơ đến dự buổi Seminar và cho ý kiến đóng góp.

                                                                                                                   Nghệ An, ngày 26 tháng 05 năm 2016

                                                                                                                   Chủ nhiệm chuyên ngành Hóa hữu cơ