Hội Hóa học Việt Nam và Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc " Hóa học với sự phát triển bền vững: khai thác nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên, sản xuất thực phẩm và dược phẩm". Các nhà khoa học quan tâm có thể  xem thông tin ở file đính kèm

thong_bao_dn_2017.pdf