Nhằm tăng cường sự giao lưu giữa các nhà khoa học, trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên và đặc biệt là sự giao lưu giữa các nhà khoa học với các doanh nghiệp, tăng tính hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu với việc áp dụng một cách có hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống, Trường Đại học Vinh phối hợp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh, Hội kỹ thuật hóa học Việt Nam đồng tổ chức hội thảo: “NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TỰ NHIÊN LẦN THỨ V”.

    Thời gian: ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2016

    Địa điểm: Trường Đại học Vinh    (Số 182 - Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An)

    Hội thảo lần này nhận được hơn 140 báo cáo của các nhà khoa học trong và ngoài nước, đã lựa chọn được 79 báo cáo đạt tiêu chuẩn đăng trên 02 chuyên san của Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 16 báo cáo đăng trên kỷ yếu của hội thảo. Các công trình nghiên cứu tập trung trong các lĩnh vực phân tích, đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất thiên nhiên như:

+ Công nghệ chiết tách, phân lập, tinh chế các hợp chất tự nhiên;

+ Các phương pháp và thiết bị phân tích các hợp chất tự nhiên;

+ Nghiên cứu và đánh giá các hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên;

+ Nghiên cứu tổng hợp, bán tổng hợp các chế phẩm thiên nhiên có hoạt tính sinh học;

+ Nghiên cứu điều chế các sản phẩm nano nguồn gốc tự nhiên;

+ Phát triển và ứng dụng các hoạt chất nguồn gốc tự nhiên trong công nghiệp Dược phẩm, Mỹ phẩm và Thực phẩm;

+ Quản lý tài nguyên thiên nhiên giàu các hợp chất có hoạt tính sinh học;

+ Công nghệ khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững;

    Hiện nay các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên đang được các nhà khoa học trong và ngoài nước rất quan tâm do khả năng ứng dụng của chúng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Phát triển sản phẩm KH&CN, đặc biệt là các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của kinh tế, xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các Viện nghiên cứu, các trường đại học cũng như Trường Đại học Vinh – Trường đại học trọng điểm quốc gia, đào tạo đa lĩnh vực đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân lực cho xã hội thời kỳ đổi mới.