Vinh, ngày 10/08/2014

 

CHỦ TỊCH ĐOÀN

1.GS. TS Đinh Xuân Khoa, Trường Đại học Vinh

2.GS.TS. Phạm Quốc Long, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên

3.GS. TSKH Trần Văn Sung, Viện Hóa học

4.PGS.TS. Phan Đình Tuấn, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM

5.PGS.TS. Mai Thanh Phong, Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM

 

Thời gian

Nội dung chương trình

7h30-8h00

Đón tiếp đại biểu

8h00-8h15

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình Hội thảo

PGS. TS. Nguyễn Hoa Du – Trưởng Khoa hóa học, Trường Đại học Vinh

8h15-8h30

Khai mạc Hội thảo

GS. TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Hội trường chính

Phiên 1: Phiên toàn thể tại Hội trường chính

8h30-8h55

Báo cáo 1: PGS. TS. Trần Đình Thắng “Một số kết quả nghiên cứu các loài nấm lớn ở vùng Bắc Trung Bộ”.

8h55-9h20

Báo cáo 2: Prof. Dr. Ping-Chung Kuo “Chemical constituents from Cladosiphon okamuranus and Chlorella sorokiniana

9h20-9h45

Báo cáo 3: PGS. TS. Phạm Cẩm Nam “Các nghiên cứu gần đây về khả năng chống oxy hóa của các hợp chất bằng phương pháp Hóa tính toán và phương pháp ONIOM”

9h45-10h00

Nghỉ giải lao

10h00-10h25

Báo cáo 4: TS. Lê Tất Thành “Ứng dụng và phát triển các sản phẩm tự nhiên làm thực phẩm chức năng”

10h25-10h50

Báo cáo 5: Prof. Dr. Hsin-Yi Hung “Isolation and total synthesis of viscolin and its anti-inflammatory effects”

10h50-11h15

Báo cáo 6: TS. Mai Văn Chung “Các hợp chất có hoạt tính sinh học và cơ chế tự bảo vệ của thực vật”

11h15-11h40

Báo cáo 7: TS. Phạm Thị Hồng Phượng “Hiện trạng nghề trồng dâu nuôi tằm và hướng phát triển công nghệ nhuộm lụa tơ tằm bằng chất màu tự nhiên ở Việt Nam”.

11h40-13h50

Phát biểu của các đơn vị tài trợ hội thảo

11h50-13h30

Nghỉ trưa – Ăn trưa tại khách sạn Duy Tân

 

Phiên 2: Chia 2 Tiểu ban

Phòng bảo vệ 1 (Tầng 6)

Tiểu ban 1: Nghiên cứu phân tích, phân lập và đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất thiên nhiên

Chủ trì: GS.TS. Phạm Quốc Long, PGS. TS. Trần Đình Thắng

Thư ký: PGS. TS. Cung Thị Tố Quỳnh

13h30-13h50

PGS. TS Phạm Nguyễn Kim Tuyến “ Thành phần hóa học của chi Hedyotis”

13h50-14h10

TS. Đậu Xuân Đức “Tổng hợp khung vòng A-B-C của stemocurtisine phân lập từ cây bách bộ (Stemona tuberosa L.)”

14h10-14h30

PGS. TS Tôn Nữ Liên Hương "Chemical constituents from ethyl acetate extractof Scoparia dulcis L."

14h30-14h50

ThS. Bùi Văn Nguyên “Đặc điểm cấu trúc và hoạt tính chống đông tụ máu của sulfate polysaccharide tách chiết từ loài rong nâu (Sargassum aliqualium)”

14h50-15h10

Nghỉ giải lao

15h10-15h30

TS. Phạm Đức Thịnh “"Isolation, chemical composition and structural characteristic of sulfated polysaccharides from the body wall of sea cucumber Stichopus variegatus collected in Nhatrang Bay"”

15h30-15h50

TS. Nguyễn Phi Hùng “PTP1B inhibitory consistuents from Vietnamese medicinal plant Selaginella tamariscina

15h50-16h10

Thảo luận

Phòng bảo vệ 2 (Tầng 6)

Tiểu ban 2: Ứng dụng và phát triển các sản phẩm tự nhiên - Quản lý, khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững

Chủ trì: PGS.TS. Phan Đình Tuấn, PGS.TS Huỳnh Ðăng Chính

Thư ký: PGS. TS. Lê Đức Giang

13h30-13h50

TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt “Ảnh hưởng của nano chitosan tới một số tính chất của màng compozit HPMC-carnauba và hiệu quả bảo quản của quả chuối được phủ màng”

13h50-14h10

ThS. Phạm Thị Kim Ngọc “Optimization of ultrasound – assisted extraction of flavonoid compounds from white radish (raphanus sativus l.) powder using RSM.”

14h10-14h30

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngọc “Nghiên cứu mối liên hệ giữa vị đắng của dịch thủy phân nấm men bia và thành phần axit amin kỵ nước”.

14h30-14h50

ThS. Lê Thế Tâm “Optimization factors affected saturation magnetization of magnetic fluid chitosan-coated fe3o4 in co-precipitation reaction by response surface method with central composite designs”

14h50-15h10

Nghỉ giải lao

15h10-15h30

ThS. Cao Xuân Cường “Preparation of polymer composites based on unsaturated polyester reinforced by natural fiber and cellulose microfiber from lung waste in Nghe an”

15h30-15h50

TS. Nguyễn Thị Huyền “Research of extraction rosemary (Rosmarinus officinalis) rich of antioxidant capacity using hydro-solvent assisted by pectinase and cellulose”

15h50-16h10

Thảo luận

Hội trường chính

Phiên 3: Thảo luận chung và Bế mạc

16h10-17h30

Các Trưởng Tiểu ban kết luận kết quả làm việc

Phát biểu, ý kiến thảo luận

Bế mạc Hội nghị

 

Ngày 10/08/2016, Ban tổ chức hội thảo trân trọng mời toàn thể hội nghị dự buổi cơm trưa thân mật tại Nhà hàng Duy Tân.

Ban chương trình Hội thảo

qd_ban_ct.pdf

Ban tổ chức và Ban thư ký

qd_ban_tctk.pdf