Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố những đề tài được Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2016. Đây là giải thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC) và Bộ Khoa học và Công nghệ cùng tổ chức. Năm nay, cả nước có 145 đề tài khoa học được trao giải, thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, nông nghiệp, y dược, khoa học kỹ thuật, xã hội và nhân văn, trong đó Trường Đại học Vinh có 3 đề tài được giải thưởng, đó là:

1- Xây dựng bộ thí nghiệm tích hợp dùng cho dạy học về quang học sóng (lĩnh vực khoa học tự nhiên);

2- Nghiên cứu và tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế tạo chất lỏng từ tính nano Fe3O4 bọc chitosan bằng các phương pháp khác nhau cho định hướng ứng dụng y sinh (lĩnh vực khoa học kỹ thuật);

3- Thực trạng chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của sinh viên (lĩnh vực khoa học xã hội).

        Theo kế hoạch, giải thưởng được trao vào tối 7/1/2017 tại Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội.

        Các sinh viên khoa Hóa học tham dự và đạt giải thưởng với đề tài:Nghiên cứu và tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế tạo chất lỏng từ tính nano Fe3O4 bọc chitosan bằng các phương pháp khác nhau cho định hướng ứng dụng y sinh (lĩnh vực khoa học kỹ thuật)của nhóm sinh viên Lê Thị Nhàn, Trần Thị Hương lớp 54A Hóa do PGS.TS Nguyễn Hoa Du và ThS Lê Thế Tâm hướng dẫn.

        Tính mới và sáng tạo của đề tài:

- Đề tài đề cập đến vấn đề đang được quan tâm hiện nay là tìm kiếm hệ vật liệu đa chức năng, ứng dụng trong hệ dẫn thuốc, nhiệt trị ung thư, khả năng tăng độ tương phản chụp cộng hưởng từ trong chuẩn đoán hình ảnh và nghiên cứu chi tiết động học của phản ứng tổng hợp vật liệu nano Fe3O4/CS. Từ đó, tìm được yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu nano từ tính Fe3O4 bọc chitosan (Fe3O4/CS).

- Công cụ để phân tích mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố ảnh hưởng (tham số thực nghiệm) là phương pháp đáp ứng bề mặt với phương án cấu trúc có tâm (RSM-CCD), dùng phần mềm Design-Expert 7.1(Stat-Ease, Inc, Minneapolis, USA) để thiết lập một kế hoạch (ma trận) thực nghiệm nhằm tối ưu hóa các điều kiện tổng hợp. Từ đó đưa ra mô hình toán học thống kê thực nghiệm theo các tiêu chuẩn thống kê, đánh giá được sai số của quá trình thực nghiệm theo các tiêu chuẩn thống kê cho phép xét ảnh hưởng của các yếu tố, đánh giá được vai trò qua lại giữa các yếu tố và ảnh hưởng của chúng đến hàm mục tiêu với mức độ tin cậy cần thiết.

        Đề tài mở ra hướng nghiên cứu ứng dụng của chất lỏng từ tính nano vào trong lĩnh vực Y sinh. Kết quả chính của đề tài nghiên cứu này đã được công bố trong 02 bài báo đăng trên trên tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

+ Nguyen Hoa Du, Le The Tam, Tran Dai Lam, Tran Thi Huong, Nguyen Huu Toan. - Optimization factors affected saturation magnetization of magnetic fluid chitosan-coated Fe3O4 in co-precipitation reaction by response surface method with central composite designs. Journal of Science and Technology. 54(2B) (2016).

+ Le The Tam, Nguyen Hoa Du, Tran Dai Lam, Le Thi Nhan, Phan Thi Hong Tuyet. - Study on some factors of magnetic fluid chitosan-coated Fe3O4 nanoparticles fabrication via hydrothermal method for biomedicine. Journal of Science and Technology. 54(2D) (2016).

Một số hình ảnh về hoạt động NCKH của sinh viên khoa Hóa học năm học 2015-2016Một số hình ảnh nhóm sinh viên thực hiện đề tài
Một số hình ảnh tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Hóa học năm 2016

Các sinh viên nhận phần thưởng của Nhà trường trong Hội nghị tổng kết công tác SV NCKH 2016