BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 31

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 03/4/2017 đến ngày 09/4/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 03/4/2017

09:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 3/2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư, Hiệu trưởng

BTV Đảng ủy, TP.TCCB, CVP Đảng ủy.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường mở rộng

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư, Hiệu trưởng

Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Thành viên Hội đồng trường đang công tác tại Trường; Trưởng các đơn vị: TCCB, CTCT-HSSV, Đào tạo, ĐT SĐH, HCTH, KH-TC, KH&HTQT, QTĐT, TTrGD, TT ĐBCL

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng họp A - Nhà A1

Thứ Ba, ngày 04/4/2017

08:00

Hội  nghị giao ban cơ quan tháng 4/2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Trưởng, Phó các đơn vị; CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; TB TTrND; Thư ký HĐ trường ,Trưởng Bộ phận một cửa;  TLĐT, CVVP các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Họp xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2017 

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH, Trưởng các đơn vị: Đào tạo, HCTH, CTCT-HSSV, KH-TC, TTrGD, TT  ĐBCL, TT CNTT, TT GDTX (Bộ phận Đào tạo và tuyển sinh), Trưởng các khoa đào tạo và trợ lý đào tạo đại học chính quy.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:30

Tọa đàm kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Đảng ủy, BGH, Hội đồng trường; Đại biểu có Giấy mời; Toàn thể  cán bộ TT ĐBCL, cựu cán bộ TT ĐBCL

Phòng họp A -  Nhà A1

Thứ Tư, ngày 05/4/2017

19:30

Lớp NVSP học Chuyên đề Sử dụng phương tiện kỹ thuật và CN trong Giáo dục đại học

Phòng TCCB

Giảng viên: TS. Hoàng Hữu Việt; Học viên theo danh sách

Phòng học nhà A4 - 202

19:30

Họp BCH Công đoàn mở rộng

 

Đ/c Nguyễn Thị Hường - Chủ tịch CĐ Trường

Ban Chấp hành Công đoàn ; Chủ tịch các CĐBP

 

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 06/4/2017                              Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 07/4/2017  

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 08/4/2017

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 09/4/2017     

07:30

 

Ngày “Chủ nhật xanh”

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

Theo Kế hoạch của Đoàn TN - Hội SV

Các khu vực đã phân công của BTV Đoàn TN - Hội SV

 

Cả tuần

 

 

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn