BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 24

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 13/02/2017

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng 6, tầng 6, nhà Điều hành

16:30

Họp Ban chấp Công đoàn trường

Đ/c Nguyễn Thị Hường - Chủ tịch

Ủy viên BCH Công đoàn Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

17:00

Họp BCH ĐBBP

Đ/c Nguyễn Hoa Du

BCH ĐBBP

Phòng BCN Khoa

Thứ Ba, ngày 14/02/2017

 

Rà soát chương trình SĐH

 

Qua email

 

 

Tiếp nhận thiết bị dự án CNTP

 

Theo phân công

 

14:00

Họp triển khai kế hoạch tháng rèn  nghề và tổ chức Hội thi " Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" năm học 2016 – 2017 (đ/c Thấng, Thành, C. Dũng)

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: Đào tạo, HCTH, CTCT-HSSV, KH-TC, QTĐT, Đoàn TN, TT TH-TN, TT HTSV&QHDN; Trưởng khoa, Trợ lý ĐT, Cán bộ phụ trách công tác rèn nghề của các khoa đào tạo có SV ngoài sư phạm; CBVC phòng Đào tạo

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 15/02/2017

 

Các bộ môn hoàn thành chấm thi, nhập điểm và thủ tục, hồ sơ thi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 16/02/2017

17:00 

 Họp chi bộ cán bộ: quán triệt NQTW 4

 Đ/c Trần Đình Thắng

 Toàn thể Đảng viên chi bộ CB

Văn phòng khoa 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 17/02/2017  

17:30

 

Giao ban Bí thư các Liên chi đoàn.

- Đ/c Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trường

 

Bí thư các LCĐ

 

Phòng học A1 - 204

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 18/02/2017

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 19/02/2017     

 

 

 

 

 

Cả tuần

Đề nghị Trưởng các đơn vị kiểm tra, rà soát, đốc thúc thực hiện Chương trình công tác tháng 1,2/2017 và triển khai thực hiện Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Ban Giám hiệu ngày 02/02/2017 (theo Thông báo số: 09/TB-ĐHV ngày 02/02/2017)

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn