BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 23

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 06/02/2017

 

Chào năm mới 2017

 

 

 

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng 6, tầng 6, nhà Điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 07/02/2017

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 08/02/2017

 

 

 

 

 

14:00

Hội Cựu giáo chức tổ chức gặp mặt và chúc thọ đầu xuân Đinh Dậu 2017

- BCH Hội CGC

- Đ/c Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Đại biểu có giấy mời; thành viên  Hội CGC

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 09/02/2017

19:30

 

Họp BCH Đoàn trường

Đ/c Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trường

BCH Đoàn trường

Phòng họp A1

Thứ Sáu, ngày 10/02/2017  

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 11/02/2017

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 12/02/2017     

 

 

 

 

 

Cả tuần

1. Các khoa tổ chức Hội nghị dân chủ các lớp sinh viên năm học 2016 - 2017 theo Kế hoạch số: 02/KH-ĐHV mgày 11/01/2017 (đã đăng eOffice).

2. Các khoa triển khai Kế hoạch số: 55/KH-ĐHV ngày 30/12/2016 về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên trường Đại học Vinh học kỳ I năm học 2016 - 2017 (đã đăng eOffice).

 

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn