BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 19

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 09/01/2017

 

 

 

 

 

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng 6, tầng 6, nhà Điều hành

19:00

Mit tinh kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống HSSV và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2017); tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao tháng giêng” năm học 2016 - 2017

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

- Đại biểu có Giấy mời

- Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 10/01/2017

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 11/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 12/01/2017

08:00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Chủ tịch

Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 13/01/2017   

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 14/01/2017

08:00

Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo trong giai đoạn hiện nay

- Đ/c Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch HĐ Trường

- Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 15/01/2017     

 

 

 

 

 

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Hóa hữu cơ của NCS Nguyễn Ngọc Tuấn

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng 6, tầng 6, Nhà Điều hành

14:00 

Trao đổi kinh nghiệm thực tập sư phạm. Người báo cáo: Cô Trần Thị Diệu Thúy - Hiệu trưởng THPT Nam Đàn I

 Bộ môn PPGD

Sinh viên 54A, Bộ môn PPGD, các thầy cô quan tâm

Phòng A4 101

Cả tuần

 

 

Ghi chú

Các đơn vị thực hiện CV số: 1496/ĐHV-HCTH ngày 22/12/2016 "V/v hướng dẫn sơ  kết  học kỳ I năm học 2016 - 2017" và nộp hồ sơ về Trường (qua phòng HCTH) trước ngày 09/01/2017.

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn