BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 18

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 02/01/2017

 

Nghỉ bù Tết Dương lịch 2017

 

 

 

Thứ Ba, ngày 03/01/2017

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 04/01/2017

07:00

Họp Hội đồng coi thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2017

Hội đồng thi HS giỏi quốc gia

Theo Quyết định

Trường THPT Chuyên

14:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 12/2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 05/01/2017

07:00

Thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm 2017

Hội đồng thi HS giỏi quốc gia

Theo Quyết định

Trường THPT Chuyên

15:00

Họp sơ kết học kỳ I, công tác tháng 1, 2/2017

Đ/c Nguyễn Hoa Du, trưởng khoa

Toàn thể cán bộ trong khoa

Văn phòng khoa

Thứ Sáu, ngày 06/01/2017  

07:00

Thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm 2017

Hội đồng thi HS giỏi quốc gia

Theo Quyết định

Trường THPT Chuyên

15:00

Kiểm tra tình hình hoạt động tại Nhà A0 và Nhà A6

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Theo điều động

Nhà A0 và Nhà A6

Thứ Bảy, ngày 07/01/2017

07:00

Thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm 2017

Hội đồng thi HS giỏi quốc gia

Theo Quyết định

Trường THPT Chuyên

 08:00Seminar môn học, người báo cáo: Đinh Thị Trường Giang Bộ môn Hóa phân tích  Bộ môn HPT và các cán bộ quan tâm A1-201

Chủ Nhật, ngày 08/01/2017     

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

 

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn