BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 16

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 19/12/2016

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường (Sáng:6h30; Chiều: 12h30)

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

- Đội SVTN xung kích.

- Đội cờ đỏ của các đơn vị.

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

07:00

Hội thi NVSP cấp Trường năm học 2016 - 2017; Thi thiết kế hoạt động giáo dục

Ban Tổ chức

BTC, BGK các đội và Thư ký hội thi

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 10:00 Họp BCN, chi ủy CBCB, trưởng BMCNTP đ/c Nguyễn Hoa Du, trưởng khoa Như TB VP BCN Khoa

14:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường “Nghiên cứu XD chuẩn đầu ra CTĐT tiếp cận CDIO” nhóm ngành Sư phạm Xã hội

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng 6, tầng 6, nhà Điều hành

19:00

Hội thi NVSP cấp Trường năm học 2016 - 2017; Thi vòng bảng (bảng A)

Ban Tổ chức

BTC, BGK, Thư ký hội thi và các đội thi Bảng A, khách mời

Hội trường  A

Thứ Ba, ngày 20/12/2016

08:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường “Nghiên cứu XD chuẩn đầu ra CTĐT tiếp cận CDIO” các ngành độc lập (SP tiếng Anh, NN Anh, GD thể chất, GD tiểu học, GD mầm non)

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp sơ kết việc lấy ý kiến người học Đợt 1, năm học 2016 - 2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH, Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, HCTH, Đào tạo, TCCB, TTrGD, KH- TC, TT CNTT, TT ĐBCL, VP Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường “Nghiên cứu XD chuẩn đầu ra CTĐT tiếp cận CDIO” nhóm ngành Nông Lâm Ngư – Môi trường

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng Khánh tiết, tầng 2, Nhà Điều hành

19:00

Hội thi NVSP cấp Trường năm học 2016 -  2017; Thi vòng bảng (bảng B)

Ban Tổ chức

BTC, BGK, Thư ký hội thi và các đội thi bảng B, khách mời

Hội trường  A

Thứ Tư, ngày 21/12/2016

07:30

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương: Xây dựng hệ thống đo phổ bằng kỹ thuật laser kích thích cộng hưởng kép và ứng dụng để nghiên cứu phân tử ở trạng thái khí. Chủ nhiệm: GS.TS. Đinh Xuân Khoa

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường “Nghiên cứu XD chuẩn đầu ra CTĐT tiếp cận CDIO” nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ (cả ngày)

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

 

Tổng kết Cuộc thi An toàn giao thông năm 2016

- BTV Tỉnh đoàn Nghệ An

- BTV Đoàn trường, BTK Hội SV

- Theo giấy mời

- Theo Thông tri triệu tập của Đoàn TN

 

Hội trường A

19:00

Hội thi NVSP cấp Trường năm học 2016 - 2017 - Thi vòng bảng (bảng C)

Ban Tổ chức

BTC, BGK, Thư ký hội thi và các đội thi bảng C, khách mời

Hội trường  A

Thứ Năm, ngày 22/12/2016

08:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường “Nghiên cứu XD chuẩn đầu ra CTĐT tiếp cận CDIO” nhóm ngành KH Xã hội nhân văn – Luật (cả ngày)

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Gặp mặt, tuyên dương “Điển hình thanh niên tôn giáo” năm 2016

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

- Phòng CTCT-HSSV

- Theo giấy mời

- Theo Kế hoạch của BTV Đoàn trường, BTK Hội SV

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 23/12/2016  

08:00

Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường “Nghiên cứu XD chuẩn đầu ra CTĐT tiếp cận CDIO” nhóm ngành Sư phạm tự nhiên

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:00

Chung kết Hội thi NVSP cấp Trường  năm học 2016 - 2017

Ban Tổ chức

BTC, BGK, Thư ký hội thi,  các đội thi , khách mời

Hội trường  A

Thứ Bảy, ngày 24/12/2016

08:00

Lớp NVSP học chuyên đề: Phương pháp giảng dạy tích cực

Phòng TCCB

Giảng viên; Học Viên theo danh sách

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 25/12/2016

 

 

 

 

 

Cả tuần

Từ ngày 09/12 /2016 - 24/12/2016: Tổ chức quán triệt Quyết định số:1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020" trong ngành Giáo dục (Lịch tổ chức thực hiện theo Công văn số:1415/ĐHV-CTCTHSSV ngày 02/12/2016)

 

Ghi chú

1. Đề nghị các đơn vị nộp danh sách đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 của các cá nhân và tập thể cho Trường (qua phòng HCTH - đ/c Lê Minh Giang) trước ngày 25/12/2016

2. Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn