BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 15

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 12/12/2016

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường (Sáng: 06h30; Chiều: 12h30)

 

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

- Đội SVTN xung kích.

- Đội cờ đỏ của các đơn vị.

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

09:00

Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi nghiệp vụ cấp trường năm học 2016 - 2017

 

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo theo Quyết định số: 1399/QĐ-ĐHV và Quyết định số: 1400/QĐ-ĐHV ngày 29/11/2016 của Hiệu trưởng trường ĐHV

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường năm 2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư, Hiệu trưởng

Đảng ủy, BGH, đại biểu có giấy mời

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng họp A, Nhà A1

Thứ Ba, ngày 13/12/2016

08:00

Họp BCH Đảng bộ trường phiên quý IV, năm 2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư, Hiệu trưởng

BCH Đảng bộ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Ban Thường vụ Đoàn trường

Đ/c Nguyễn Anh Chương

- Ban Thường vụ Đoàn trường

VP. Đoàn TN - Hội SV

Thứ Tư, ngày 14/12/2016

 

Thứ Năm, ngày 15/12/2016

 14:00

 Họp Quản trị website (webmaster) của các đơn vị trong toàn trường

 Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

 Ban Biên tập website Trường (Đ/c Phương, Đ/c Hòa, Đ/c Soa, Đ/c Nam, Đ/c Hải, Đ/c Cường); webmaster của các đơn vị

  Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 16/12/2016  

17:00Họp đội thi NVSP khoaBCN Khoa Đội tuyển NVSP, BCN Khoa, BM PPGD, BT LCĐ

19:00

Chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng VinhUni’s Got Talent

BTV Đoàn TN

 

Theo Kế hoạch của BTV Đoàn trường

Hội trường A

     

Thứ Bảy, ngày 17/12/2016

 08:00 Xemina NCS chuyên ngành PPGD  Bộ môn PPGD Hóa học Bộ môn và các NCS A1 201

13:30

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Xây dựng các chủ đề giáo dục bảo vệ môi trường theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Hoa Du

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Tập trung NCS lần 2, năm 2016

Phòng ĐT SĐH

Toàn bộ NCS đang học tại trường; phòng ĐT SĐH

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

 16:00NCS chuyên ngành Hóa Hữu cơ báo cáo   BM Hóa Hữu cơ Bộ môn và các NCS VP Khoa

Chủ Nhật, ngày 18/12/2016

07:00

Hội thi NVSP cấp Trường: Thi thiết bị đồ dùng dạy học tự làm (các đội thi trưng bày thiết bị dạy học tự làm)

Ban Tổ chức

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; Thành viên các đội thi

Phòng học 101 - Nhà A4

14:00

Hội thi NVSP cấp Trường: Thi thiết bị đồ dùng dạy học tự làm (BGK chấm thi thiết bị dạy học tự làm)

Ban Tổ chức

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; Thành viên các đội thi

Phòng học 101 - Nhà A4

Cả tuần

 

Từ ngày 09/12 /2016 - 24/12/2016: Tổ chức quán triệt Quyết định số:1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020" trong ngành Giáo dục (Lịch tổ chức thực hiện theo Công văn số:1415/ĐHV-CTCTHSSV ngày 02/12/2016)

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn