BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 15

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 05/12/2016

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường (Sáng: 06h30; Chiều: 12h30)

 

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

- Đội SVTN xung kích.

- Đội cờ đỏ của các đơn vị.

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

14:00

Họp về cảnh báo thôi học, học tiếp đại học hệ chính quy

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, TT ĐBCL, TTrGD, HCTH; Trưởng khoa, Trợ lý đào tạo các khoa đào tạo

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Lớp NVSP (lớp 1) học Chuyên đề Sử dụng phương tiện kỹ thuật và CN trong Giáo dục đại học

Phòng TCCB

Giảng viên: TS. Hoàng Hữu Việt; Học viên theo danh sách

Phòng học nhà A4 -202

Thứ Ba, ngày 06/12/2016

19:30

Lớp NVSP (lớp 2) học Chuyên đề Sử dụng phương tiện kỹ thuật và CN trong Giáo dục đại học

Phòng TCCB

Giảng viên: TS. Hoàng Hữu Việt; Học viên theo danh sách

Phòng học nhà A4 - 202

Thứ Tư, ngày 07/12/2016

19:00

Hội thi NVSP năm học 2016 - 2017 khoa SP Ngoại Ngữ

BCN khoa SP ngoại Ngữ

Theo KH của Trường và Giấy mời

Hội trường A

19:30

Lớp NVSP (lớp 1) học Chuyên đề Đánh giá trong giáo dục ĐH

Phòng TCCB

Giảng viên: TS. Trần Đình Quang; Học viên theo danh sách

Phòng học nhà A4 - 202

Thứ Năm, ngày 08/12/2016

07:30

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016 Khoa Hóa học

Phòng KH&HTQT

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 08, tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Lớp NVSP (lớp 2) học Chuyên đề Đánh giá trong giáo dục ĐH

Phòng TCCB

Giảng viên: TS. Trần Đình Quang; Học viên theo danh sách

Phòng học nhà A4 -202

Thứ Sáu, ngày 09/12/2016

08:00

Họp Giao ban cơ quan tháng 12/2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Trưởng, Phó các đơn vị; CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; TB TTrND; Thư ký HĐ trường ,Trưởng Bộ phận một cửa; TLĐT, CVVP các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

10:45

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa,

Bí thư, Hiệu trưởng

Đảng ủy, Ban Giám hiệu; bí thư các đảng bộ bộ phận, bí thư các chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị; trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 10/12/2016

Chủ Nhật, ngày 11/12/2016

Cả tuần

 

 

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn