BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 14

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 28/11/2016

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường (Sáng: 06h30; Chiều: 12h30)

 

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

- Đội SVTN xung kích.

- Đội cờ đỏ của các đơn vị.

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

09:00

Họp BCH Đảng bộ Trường, phiên đột  xuất

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư

BCH Đảng bộ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Ban chế độ chính sách về Quy chế chi tiêu nội bộ

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Ban Chế độ chính sách (theo Quyết định)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

17:00

Họp chuẩn bị Hội thi NVSP năm học 2016 – 2017.

BCN khoa Hóa học

BTC, BM PPGD, các đội thi, ban TK, dẫn CT

VPK

19:30

Lớp NVSP (lớp 2) học Chuyền đề  Lý luận dạy học đại học

Phòng TCCB

Giảng viên: PGS.TS Thái Văn Thành; Học viên theo danh sách

Phòng học 202 - Nhà A4

Thứ Ba, ngày 29/11/2016

19:00

Hội nghị cán bộ Đoàn – Hội toàn trường phiên tháng 12/2016.

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

- Theo thông tri triệu tập của Đoàn TN – Hội SV

Hội trường A

19:30

Lớp NVSP (lớp 1) học Chuyên đề Lý luận dạy học đại học

Phòng TCCB

Giảng viên: PGS.TS. Thái Văn Thành; Học viên theo danh sách

Phòng học nhà A4 – 202

19:30

Kiểm tra, chấm điểm phân loại các đảng bộ bộ phận, chi bộ

Đoàn kiểm tra theo QĐ số 893-QĐ/ĐU ngày 25/11/2016 của BTV Đảng ủy Trường

Đại diện các ĐBBP, CB theo QĐ số 893-QĐ/ĐU ngày 25/11/2016 của BTV Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 30/11/2016

14:00

Họp Hội đồng khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên, học viên, lưu học sinh

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, TTrGD, KH-TC, HCTH, Đoàn TN, Hội SV, Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa phụ trách đào tạo và TL QLSV có HS,SV,HV, LHS trong danh sách.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Lớp NVSP (lớp 2) học Chuyên đề Lý luận dạy học đại học

Phòng TCCB

Giảng viên: PGS.TS. Thái Văn Thành; Học viên theo danh sách

Phòng học nhà A4 – 202

19:30

Kiểm tra, chấm điểm phân loại các đảng bộ bộ phận, chi bộ

Đoàn kiểm tra theo QĐ số 893-QĐ/ĐU ngày 25/11/2016 của BTV Đảng ủy Trường

Đại diện các ĐBBP, CB theo QĐ số 893-QĐ/ĐU ngày 25/11/2016 của BTV Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Thi sáng tạo đồ dùng dạy học

Khoa Hóa học

BTC, BGK, Trưởng các BM,BM PPGD, CB phụ trách, thầy cô quan tâm, các đội thi, ban TK, dẫn CT

 

Thứ Năm, ngày 01/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 02/12/2016  

08:00

 Họp Ban Giám Hiệu

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Phòng họp BGH, tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Hội thi NVSP khoa Hóa học

Khoa Hóa học

BTC, BGK, Trưởng các BM,BM PPGD, CB phụ trách, thầy cô quan tâm, các đội thi, ban TK, dẫn CT

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 03/12/2016

06:30

Lớp đối tượng kết nạp Đảng dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Đ/c Thái Văn Thành,

Phó Bí thư Đảng ủy

Ban Tổ chức lớp học và các học viên

Quảng trường Hồ Chí Minh

07:15

Khai mạc lớp Lớp đối tượng kết nạp Đảng

Đ/c Thái Văn Thành,

Phó Bí thư Đảng ủy

Ban Tổ chức lớp học và các học viên

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 04/12/2016

07:30

 

Ngày “Chủ nhật xanh”

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

Theo Kế hoạch của Đoàn TN - Hội SV

Các khu vực đã phân công của BTV Đoàn TN - Hội SV

 

Cả tuần

 

 

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn