BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 14

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 28/11/2016

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường (Sáng: 06h30; Chiều: 12h30)

 

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

- Đội SVTN xung kích.

- Đội cờ đỏ của các đơn vị.

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

09:00

Họp Ban Giám hiệu

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Phòng họp BGH, tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Ban chế độ chính sách về Quy chế chi tiêu nội bộ

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Ban Chế độ chính sách (theo Quyết định)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Lớp NVSP (lớp 2) học Chuyền đề Lý luận dạy học đại học

Phòng TCCB

Giảng viên: PGS.TS Thái Văn Thành; Học viên theo danh sách

Phòng học 202 - Nhà A4

09:45

(Tiết 4) Thao giảng cấp trường, học phần Giao tiếp văn hóa

GV Nguyễn Hữu Quyết - Khoa Ngoại ngữ

Ban Chuyên môn Công đoàn cơ sở; BCN khoa Ngoại ngữ và các giảng viên trong bộ môn

Phòng máy 2, tầng 2 Thư viện

Thứ Ba, ngày 29/11/2016

07:00

(Tiết 1) Thao giảng cấp trường, học phần Biên dịch 1

GV Dương Đức Ánh - Khoa Ngoại ngữ

Ban Chuyên môn Công đoàn cơ sở; BCN khoa Ngoại ngữ và các giảng viên trong bộ môn

Phòng học 203 - Nhà B2

13:00

(Tiết 6) Thao giảng cấp trường, học phần Tội phạm học

GV Nguyễn Thị Mai Trang - Khoa Luật

Ban Chuyên môn Công đoàn cơ sở; BCN khoa Luật và các giảng viên trong bộ môn

Phòng học 302 - Nhà A2

14:00

Nhà trường làm việc với Khoa Xây dựng

Đ/c Đinh Xuân Khoa,

Bí thư, Hiệu trưởng

BTV Đảng ủy; BGH; Trưởng các đơn vị: TCCB, Đào tạo, TTrGD, HCTH, VP. Đảng ủy; Đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ cán bộ, Ban chủ nhiệm khoa, các trưởng bộ môn, chủ tịch CĐBP, trợ lý đào tạo

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:00

Hội nghị cán bộ Đoàn – Hội toàn trường phiên tháng 12/2016.

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

- Theo thông tri triệu tập của Đoàn TN – Hội SV

Hội trường A

19:30

Kiểm tra, chấm điểm phân loại các đảng bộ bộ phận, chi bộ

Đoàn kiểm tra theo QĐ số 893-QĐ/ĐU ngày 25/11/2016 của BTV Đảng ủy Trường

Đại diện các ĐBBP, CB theo QĐ số 893-QĐ/ĐU ngày 25/11/2016 của BTV Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 30/11/2016

08:50

(Tiết 3) Thao giảng cấp trưởng, học phần Võ Taekwondo P2

GV Nguyễn Thị Loan - Khoa GDTC

Ban Chuyên môn Công đoàn cơ sở; BCN khoa GDTC và các giảng viên trong bộ môn

Nhà thi đấu TDTT

14:00

Họp Hội đồng khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên, học viên, lưu học sinh

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, TTrGD, KH-TC, HCTH, Đoàn TN, Hội SV, Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa phụ trách đào tạo và TL QLSV có HS,SV,HV, LHS trong danh sách.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Kiểm tra, chấm điểm phân loại các đảng bộ bộ phận, chi bộ

Đoàn kiểm tra theo QĐ số 893-QĐ/ĐU ngày 25/11/2016 của BTV Đảng ủy Trường

Đại diện các ĐBBP, CB theo QĐ số 893-QĐ/ĐU ngày 25/11/2016 của BTV Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 01/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 02/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 03/12/2016

06:30

Lớp đối tượng kết nạp Đảng dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Đ/c Thái Văn Thành,

Phó Bí thư Đảng ủy

Ban Tổ chức lớp học và các học viên

Quảng trường Hồ Chí Minh

07:15

Khai mạc lớp Lớp đối tượng kết nạp Đảng

Đ/c Thái Văn Thành,

Phó Bí thư Đảng ủy

Ban Tổ chức lớp học và các học viên

Hội trường A

07:30

Lớp đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ nhất

Báo cáo viên

Các học viên

Hội trường A

14:00

Lớp đối tượng kết nạp Đảng học bài thứ hai

Báo cáo viên

Các học viên

Hội trường A

19:30

Lớp đối tượng kết nạp Đảnghọc bài thứ ba

Báo cáo viên

Các học viên

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 04/12/2016

07:30

 

Ngày “Chủ nhật xanh”

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

Theo Kế hoạch của Đoàn TN - Hội SV

Các khu vực đã phân công của BTV Đoàn TN - Hội SV

 

07:30

Lớp đối tượng kết nạp Đảnghọc bài thứ tư

Báo cáo viên

Các học viên

Hội trường A

14:30

Lớp đối tượng kết nạp Đảnghọc bài thứ năm

Báo cáo viên

Các học viên

Hội trường A

18:30

Hội thi NVSP năm học 2016 - 2017 khoa Lịch Sử

BCN khoa Lịch Sử

Theo KH của Trường và Giấy mời

Hội trường A

Cả tuần

 

 

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn