BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 13

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Tích cực hưởng ứng Tháng rèn luyện NVSP và Hội thi NVSP năm học 2016 - 2017

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 21/11/2016

06:30

Tiết 4 - Dự giờ cô Tuyết

 Khoa Hóa học

 Giảng viên trong khoa

B2103

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:00

Họp chi bộ tổng kết công tác Đảng 2016

Chi bộ

Toàn Đảng viên chi bộ

Văn phòng khoa

Thứ Ba, ngày 22/11/2016

19:30

Lớp NVSP (lớp 1) học Chuyên đề Lý luận dạy học đại học

Phòng TCCB

Giảng viên: PGS.TS. Thái Văn Thành; Học viên theo danh sách

Phòng học nhà A4 - 202

15:00

Họp Hội đồng thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH (Đ/c Phương); Trưởng các phòng: CTCT-HSSV, Đào tạo, TTrGD, TT ĐBCL, KH-TC, HCTH; Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành.

Thứ Tư, ngày 23/11/2016

08:00

Họp Hội đồng thi đua trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành.

 

Tiết 4 – Dự giờ cô Ngọc

Khoa Hóa học

 Giảng viên trong khoa

D1 - 405

Thứ Năm, ngày 24/11/2016

09:45

(Tiết 4) Thao giảng cấp trường, học phần Tiếng Anh Du lịch

GV Nguyễn Thị Kim Anh - Khoa Ngoại ngữ

Ban Chuyên môn Công đoàn cơ sở; BCN khoa Ngoại ngữ và các giảng viên trong bộ môn

Phòng học 102 - Nhà A3

Thứ Sáu, ngày 25/11/2016

07:30

Hội nghị công tác quản lý HSSV, an ninh trật tự trường học, nội trú, ngoại trú năm học 2016 - 2017.

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Theo thông tri triệu tập và đại biểu có giấy mời.

Hội trường A

14:00

Tập huấn nghiệp vụ công tác HSSV năm học 2016 - 2017.

Đ/c Phạm Công Lý

Cán bộ phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa đào tạo.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành.

17:30

Giao ban Bí thư các Liên chi đoàn.

Đ/c Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trường

Bí thư các LCĐ

Phòng học A1 - 204

Thứ Bảy, ngày 26/11/2016

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 27/11/2016

06:15

Lớp QP-AN đối tượng 4 bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK

TT GDQP - AN Vinh

Các Giảng viên và Học viên theo danh sách

Tập trung tại sảnh nhà A0

Cả tuần

 

 

Ghi chú

Đề nghị các đơn vị nộp báo cáo công tác tháng 11 và chương trình công tác tháng 12 cho Phòng Hành chính tổng hợp trước 17h00 ngày 25/11/2016 (bản mềm gửi qua địa chỉ email: locntx@vinhuni.edu.vn