BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 10

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 31/10/2016

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường.

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

- Đội SVTN xung kích

- Đội cờ đỏ của các đơn vị

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

08:00

Giao ban BCN + Trưởng BM

 

 

 

15:00

Họp triển khai hủy tài liệu quá hạn năm 2016

Đ/c Nguyễn Quốc Dũng - PTP.HCTH

CVVP các khoa đào tạo, trường trực thuộc (mang theo hồ sơ đề nghị tiêu hủy theo quy định); Đại diện lãnh đạo phòng TTrGD; phòng HCTH (đ/c Hường, đ/c Lương)

Phòng Khánh tiết, tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP CTCT-HSSV

TL QLHSSV các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:00

Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 11/2016.

-BTV Đoàn Thanh niên

-BTK Hội sinh viên Trường.

- Đại biểu có giấy mời

- Theo thông tri triệu tập của Đoàn TN - Hội SV

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 01/11/2016

08:00

Họp triển khai kế hoạch: Thực hiện tháng rèn luyện NVSP, tháng rèn nghề và tổ chức các hội thi: "Nghiệp vụ sư phạm năm học 2016 - 2017 ", "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp năm học 2016 - 2017"

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

 

BGH; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, HCTH, KH-TC, QTĐT, Bảo vệ, TT ĐTLT, Đoàn TN; Trưởng các khoa đào tạo; Trợ lý đào tạo, Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy của các khoa đào tạo

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Họp ban Chế độ chính sách điều chỉnh Quy chế Chi tiêu nội bộ

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Ban Chế độ chính sách (theo Quyết định)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 02/11/2016

08:00

Họp Ban Giám hiệu

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Phòng họp BGH, tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Họp BTV Đoàn trường

Đ/c Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trường

BTV Đoàn trường

Văn phòng Đoàn trường

14:00

Họp Hội đồng thi đua

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Lớp Nghiệp vụ sư phạm (lớp 1) học chuyên đề "Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học"

Phòng TCCB

TS. Nguyễn Xuân Bình; Học viên lớp 1

Nhà A4 - 202

Thứ Năm, ngày 03/11/2016

07:30

Họp Giao ban cơ quan tháng 11/2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Trưởng, Phó các đơn vị; CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; TB TTrND; Trưởng Bộ phận một cửa; TLĐT, CVVP các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

14:30

Họp khoa tháng 11

Đ/c Nguyễn Hoa Du – Trưởng khoa

Toàn thể CB trong khoa

VP Khoa

16:30

Họp CB đi khảo sát CDIO

Đ/c Nguyễn Hoa Du – Trưởng khoa

Các cán bộ các nhóm khảo sát

 

19:30

Lớp Nghiệp vụ sư phạm (lớp 2) học chuyên đề "Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học"

Phòng TCCB

TS. Nguyễn Xuân Bình; Học viên lớp 2

Nhà A4 - 202

Thứ Sáu, ngày 04/11/2016

08:00

Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với Chi bộ Thanh tra Giáo dục - Đảm bảo chất lượng

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Đoàn kiểm tra (theo QĐ); Thanh tra Giáo dục - Đảm bảo chất lượng

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

17:00

Bóng đá: Đội Khoa Hóa gặp KHTC - ĐTLT

Đ/c Võ Công Dũng

Toàn đội bóng và các CĐV

 

Thứ Bảy, ngày 05/11/2016

07:00

Lễ Khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và Bế giảng trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo Kế hoạch số: 38/KH-ĐHV ngày 20/10/2016

Hội trường A

17:30

Giao ban Bí thư các Liên chi đoàn.

- Đ/c Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trường

Bí thư các LCĐ

Phòng học A1 - 204

Chủ Nhật, ngày 06/11/2016

 

 

 

 

 

Cả tuần

Các đảng bộ bộ phận, chi bộ tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

 

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn