Từ ngày 22/8/2016 đến ngày 28/8/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 05

KỲ HÈ 2016

(Từ ngày 22/8/2016 đến ngày 28/8/2016)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/8/2016

15:30

Duyệt kế hoạch năm học khoa Hóa học

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Xem ở mục ghi chú

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

19:30

Tập huấn sử dụng công cụ hỗ trợ Google Docs

- TT ĐTLT

- TT CNTT

Các cán bộ phụ trách triển khai công cụGoogle Docs

Tầng 2, Trung tâm Thông tin - Thư việnA

Thứ Ba, ngày 23/8/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 24/8/2016

07:30

Bảo vệ luận văn cao học 22 chuyên ngành Hóa hữu cơ (cả ngày)Thứ Năm, ngày 25/8/2016

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 26/8/2016

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 27/8/2016

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 28/8/2016

 

 

 

 

 

Cả tuần

1. Các bộ môn họp triển khai kế hoạch năm học mới trong tuần.

2.Lịch thu học phí học kỳ I, năm học 2016 - 2017 (Đối tượng sinh viên học tại trường bao gồm cả liên thông nộp học phí bằng tiền mặt tại phòng thu)

- 19/8 - 24/8/2016: Khóa 55

- 25/8 - 29/8/2016: Khóa 56

 

Ghi chú

- Thành phần tham dự duyệt KH năm học 2016-2017 các đơn vị (theo CVsố 897/ĐHV-KHTC ngày 03/8/2016 của Hiệu trưởng Nhà trường)gồm có:

+ Thành phần Nhà trường duyệt kế hoạch của các khoa đào tạo, trường trực thuộc: Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, HCTH, Đào tạo, TCCB, QT&ĐT, CTCTHSSV, KH&HTQT, TT ĐBCL,Thư viện, ĐT SĐH (đối với các khoa có đào tạo SĐH), GDTX (đối với các khoa có hệ VLVH, ĐTTX), TT THTN (đối với các khoa đào tạo và trường trực thuộc có thực hành thí nghiệm).

+ Thành phần đơn vị tham gia phê duyệt KH: Lãnh đạo đơn vị và các cán bộ, giáo viên, giảng viên chịu trách nhiệm liên quan trong việc xây dựng kế hoạch đơn vị