BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 04 – Khoa Hóa học

KỲ HÈ 2016

(Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 15/8/2016

 

8:00

Các ban xây dựng chương trình CDIO làm việc (cả tuần)

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 16/8/2016

 

07:00

Họp Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục giữa kỳ

(08h30: họp riêng nhóm 2 tại phòng Khánh tiết)

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định số: 864/QĐ-ĐHV ngày 20/7/2016

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

 

8:00

Các ban xây dựng chương trình CDIO làm việc (cả tuần)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00

Họp tổ Thư ký tổng hợp hồ sơ đánh giá công tác học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016

Phòng CTCT-HSSV (đ/c Hoàng Ngọc Diệp)

Tổ Thư ký theo Quyết định số:852/QĐ-ĐHV ngày 15/7/2016

Văn phòng làm việc của phòng CTCT-HSSV

 

Thứ Tư, ngày 17/8/2016

 

8:00

Các ban xây dựng chương trình CDIO làm việc (cả tuần)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 18/8/2016

 

8:00

Các ban xây dựng chương trình CDIO làm việc (cả tuần)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 19/8/2016

 

8:00

Các ban xây dựng chương trình CDIO làm việc (cả tuần)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 20/8/2016

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 21/8/2016

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

1. Ban xây dựng đề án tái cấu trúc trường Đại học Vinh, các tiểu ban theo Quyết định 699,492 tổ chức triển khai:

-Lấy ý kiến góp ý, tiếp thu chỉnh sửa và ban hành quy chế đào tạo, quy chế quản lý sinh viên khoá 57;

- Tiếp thu các ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu Nhà trường;

- Tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh và ban hành:

+ Đề cương tổng thể tái cấu trúc Trường Đại học Vinh theo mô hình thí điểm trường đại học trực thuộc trường

+ Các đề cương thành lập các trường đại học trực thuộc Trường Đại học Vinh

+Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Nghệ An;

- Thực hiện sắp xếp, tái cấu trúc Nhà trường theo khối ngành để phục vụ cho khóa đào tạo thứ 57;

-Trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Nghệ An xin chủ trương tái cấu trúc Trường Đại học Vinh theo mô hình thí điểm trường đại học trực thuộc trường

2.Lịch thu học phí học kỳ I, năm học 2016 - 2017 (Đối tượng sinh viên học tại trường bao gồm cả liên thông nộp học phí bằng tiền mặt tại phòng thu)

- 15/8 - 18/8/2016: Khóa 53 trở về trước và khóa 54

- 19/8 - 24/8/2016: Khóa 55

- 25/8 - 29/8/2016: Khóa 56

Đoàn TN, Hội SV, phòng Bảo vệ, TT ĐTLT tổ chức lực lượng bảo vệ, thanh niên tình nguyện phục vụ

 

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn