Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 13/11/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 11

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 13/11/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 07/11/2016

08:00

Giao ban BCN, trưởng BM, CTCĐ, Bí thư LCĐ

Đ/c Nguyễn Hoa Du

 

VP Khoa

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP CTCT-HSSV

TL QLHSSV các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Lớp NVSP (lớp 1) học Chuyên đề Giáo dục đại học thế gới và Việt Nam

Phòng TCCB

Giảng viên: PGS.TS Phạm Minh Hùng; Học viên theo danh sách

Phòng học nhà A4 - 202

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 08/11/2016

19:30

Lớp NVSP (lớp 2) học Chuyên đề Giáo dục đại học thế gới và Việt Nam

Phòng TCCB

Giảng viên: PGS.TS Phạm Minh Hùng; Học viên theo danh sách

Phòng học nhà A4 - 202

Thứ Tư, ngày 09/11/2016

15:00

Hội nghị BCH Công đoàn trường mở rộng phiên tháng 11/2016

BCH Công đoàn

BCH Công đoàn, Chủ tịch các CĐPB

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Lớp QP-AN đối tượng 4 học chuyên đề 3

Phòng TCCB

Giảng viên: Trung tá Trần Văn Thông; Học viên theo danh sách

Phòng học Nhà A1 - 302

Thứ Năm, ngày 10/11/2016

14:00

Hội nghị Trưởng bộ môn, Trợ lý đào tạo, Cố vấn học tập năm học 2016 - 2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số: 17/TT-ĐHV ngày 04/11/2016

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:30

Lớp NVSP (lớp 1) học chuyên đề Tâm lý học dạy học

Phòng TCCB

Giảng viên: TS. Phan Quốc Lâm; Học viên theo danh sách

Phòng học nhà A4 - 202

Thứ Sáu, ngày 11/11/2016

08:00

Họp ban Chế độ chính sách điều chỉnh Quy chế Chi tiêu nội bộ

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Ban Chế độ chính sách (theo Quyết định); phòng HCTH

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:00

Họp Ban chỉ đạo Hội thi NVSP

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Lớp NVSP (lớp 2) học chuyên đề Tâm lý học dạy học

Phòng TCCB

Giảng viên: TS. Phan Quốc Lâm; Học viên theo danh sách

Phòng học nhà A4 - 202

19:30

Lớp QP-AN đối tượng 4 học chuyên đề 4

Phòng TCCB

Giảng viên:Trung tá Nguyễn Đình Lưu; Học viên theo danh sách

Phòng học Nhà A1 - 302

Thứ Bảy, ngày 12/11/2016

07:00

Sơ khảoCuộc thi tìm kiếm tài năng VinhUni’s Got Talent 2016

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

- BGK

- Các thí sinh đăng ký tham gia

- ĐVTN các khoa

Hội trường A

07:30

Lớp QP-AN đối tượng 4 học chuyên đề bổ trợ: Bắn súng tiểu liên AK - bài 1 (cả ngày)

- Phòng TCCB

- TT GDQP AN - Vinh

Giảng viên: Thiếu tá Vương Đình Phi, Trung tá Phạm Thế Dũng; Học viên theo danh sách

TT GDQP-AN Vinh

Chủ Nhật, ngày 13/11/2016

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

 

Ghi chú

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn