BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 08

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/10/2016

06:00

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường (Sáng: 06h00; Chiều: 13h00)

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

- Đội SVTN xung kích; Đội cờ đỏ của các đơn vị

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

 08:00Giao ban BCN khoa và Trưởng BM  Đ/c Nguyễn Hoa Du Như thông báo VP Khoa

14:00

Làm việc với trường Globale College, Canada

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Đại diện BGH, các đơn vị: KH&HTQT, HCTH, Đào tạo, CTCT-HSSV, TT ĐTLT, khoa Ngoại ngữ.

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 18/10/2016

Các bộ môn đăng ký đề tài NCKH 2017 theo CV. Chọ sắp thứ tự ưu tiên

 

19:00

Họp Bí thư các chi đoàn toàn trường

BTV Đoàn TN

 

Theo thông tri triệu tập của BTV Đoàn trường

Phòng học A4 201, 202

19:30

Hội nghị PPHT SPTN tại HT A

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

 

BCN, TLĐT, CVHT, GV dạy K57, SV báo cáo PPHT, đ/c Đức Giang

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 19/10/2016

8:00

Họp nhóm đề tài CDIO - SPHH

 

Du, Giác, X. Dũng, Bình Hiền

VP Khoa

 17:30Tọa đàm và liên hoan nhân ngày thành lập HLHPN Việt Nam 20-10 Tổ Nữ công Toàn thể chị em trong khoa, BCN, BCH CĐ, Bí thư LCĐ 

Thứ Năm, ngày 20/10/2016

Chúc mừng chị em phụ nữ

15:00

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt I, năm 2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Trưởng các khoa đào tạo; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, HCTH, TTrGD, CTCT-HSSV, KH-TC, TT ĐBCL, TT CNTT

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 21/10/2016

 

Các cán bộ góp ý văn bản (qua email)

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 22/10/2016

07:30

Tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục - thể thao tại Cơ sở 2

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

- Phòng CTCT-HSSV

Đại biểu theo giấy mời; Các đội tuyển tham gia thi đấu; toàn bộ sinh viên của khoa NLN và TT GDQP - AN Vinh.

- TT GDQP AN Vinh

- Khoa Nông lâm ngư

Chủ Nhật, ngày 23/10/2016

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn