BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 06

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 03/10/2016

08:00

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 9 năm 2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư

Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng họp BGH, tầng 2, nhà Điều hành

14:00

Duyệt Chuẩn đầu ra, Khung năng lực, dự thảo Khung chương trình tiếp cận CDIO khối ngành Nông Lâm Ngư - Môi trường

 

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH- TC, KH&HTQT, TT ĐBCL, HCTH; Trưởng, phó khối ngành, chủ đề tài; Trưởng các khoa thuộc khối ngành; Thư kí Ban chỉ đạo Đề án CDIO

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP CTCT-HSSV

Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLHSSV các khoa đào tạo, trường THPT Chuyên

Phòng họp tầng 6, nhà Điều hành

 15:00 Rà soát dự án HTP 2006   

18:00

Đoàn TN, Hội SV triển khai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường.

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

- Đội SVTN xung kích

- Đội cờ đỏ của các đơn vị

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

Thứ Ba, ngày 04/10/2016

08:00

Họp chuẩn bị Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 57 và Tuyên dương Sinh viên xuất sắc, Sinh viên giỏi năm học 2015 – 2016.

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: CTCTHSSV, Đào tạo, QTĐT, HCTH, KH-TC, Bảo vệ, TT ĐTLT, TT ĐBCL, Đoàn TN, Hội SV; Trưởng khoa và Trợ lý QLSV các khoa đào tạo.

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

 Cả ngàyCán bộ kiểm tra kê khai giờ hoàn thành trước 16h00 để phần mềm dừng nhập dữ liệu    

14:20

Hội đồng GDQP- AN tỉnh Nghệ An và Hội đồng GDQP- ANQK4 kiểm tra công tác GDQP - AN năm 2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đại diện HĐGDQP-AN, đại diện BGH, BGĐ TT GDQP- AN Vinh; Tổ trưởng bộ môn và tỏ công tác

TT GDQP - AN Vinh

Thứ Tư, ngày 05/10/2016

 

 

 

 

 

08:00

Họp triển khai kế hoạch công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh.

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: CTCTHSSV, Đào tạo, ĐT SĐH, TCCB, HCTH, KH-TC; TT ĐBCL, TT CNTT; Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV.

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

14:00

Duyệt Chuẩn đầu ra, Khung năng lực, dự thảo Khung chương trình tiếp cận CDIO khối ngành Sư phạm Xã hội, ngành Giáo dục Thể chất

 

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH- TC, KH&HTQT, TT ĐBCL, HCTH; Trưởng, phó khối ngành, chủ đề tài; Trưởng các khoa thuộc khối ngành; Thư kí Ban chỉ đạo Đề án CDIO

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

 15:00Họp rà soát khung chương trình, CĐR và phiếu điều tra 2 ngành kỹ sư. Đ/c Nguyễn Hoa DuBCN, nhóm CDIO 2 ngành kỹ sư, các trưởng BM liên quan.  Văn phòng khoa
     

Thứ Năm, ngày 06/10/2016

07:30

Họp Giao ban cơ quan tháng 9/2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Trưởng, Phó các đơn vị; CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; TB TTrND; Trưởng Bộ phận một cửa; TLĐT, CVVP các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 8, nhà Điều hành

 14:30 Họp khoa tháng 10Đ/c Nguyễn Hoa Du - Trưởng khoa Toàn thể cán bộ trong khoa Văn phòng khoa 

15:00

Họp Chuyên viên Văn phòng các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Đ/c Nguyễn Quốc Dũng - PTP.HCTH

Chuyên viên Văn phòng các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tàng 2, nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 07/10/2016

18:00

Giao ban Bí thư các Liên chi đoàn.

- Đ/c Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trường

 

Bí thư các LCĐ

 

Phòng học 204 - Nhà A1

18:00

Tổ chức các hoạt động “Chào tân sinh viên” khóa 57

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

Sinh viên khóa 57 và các khóa khác

Khuôn viên Trường

Thứ Bảy, ngày 08/10/2016

07:30

Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 trường Đại học Vinh

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đ/c Nguyễn Thị Hường - Chủ tịch CĐ Trường

Theo Thông tri triệu tập và Giấy mời

Hội trường A

 8:00LCĐ tổ chức các hoạt động  Đ/c Nguyễn Văn Quốc  

18:00

Tổ chức các hoạt động “Chào tân sinh viên” khóa 57

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

Sinh viên khóa 57 và các khóa khác

Khuôn viên Trường

Chủ Nhật, ngày 09/10/2016

18:00

Tổ chức các hoạt động “Chào tân sinh viên” khóa 57

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

Sinh viên khóa 57 và các khóa khác

Khuôn viên Trường

19:00

ĐVTN Nhà trường tham gia Chương trình “Khát vọng trẻ” với chủ đề “Niềm tin dâng Bác” do UBND Tỉnh tổ chức.

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

Theo kế hoạch và công văn điều động của BTV Đoàn trường.

Quảng trường Hồ Chí Minh.

Cả tuần

 

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn