BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 05

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 26/9/2016 đến ngày 02/10/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 26/9/2016

  08:00 Hội ý công tác tuần – BCN khoa Trưởng khoa BCN khoa Văn phòng Trưởng khoa

08:00

Duyệt Chuẩn đầu ra, Khung năng lực, dự thảo Khung chương trình tiếp cận CDIO khối ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH- TC, KH&HTQT, TT ĐBCL, HCTH; Trưởng, phó khối ngành, chủ đề tài; Trưởng các khoa thuộc khối ngành; Thư kí Ban chỉ đạo Đề án CDIO

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

14:00

Họp BTV Đoàn trường

Đ/c Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trường

BTV Đoàn trường

Văn phòng Đoàn trường

19:30

Tổ chức chiếu phim chính trị cho sinh viên

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

- CTCP Điện ảnh 12/9

Theo thông tri triệu tập (SP Văn, Lịch sử, GDCT)

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 27/9/2016

07:30 

 Họp HĐ KH ĐT khoa 

 Trưởng khoa, Thư ký HĐ

 HĐ HK-ĐT khoa: BCN, Trưởng BM, CBGD là TS, Trl ĐT

 Văn phòng khoa

19:30

 

Tổ chức chiếu phim chính trị cho sinh viên

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

- CTCP Điện ảnh 12/9

 

Theo thông tri triệu tập (Luật, SP Ngoại ngữ, Giáo dục)

 

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 28/9/2016

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 29/9/2016

07:30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (cả ngày)

Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

19:00

 

Hội nghị cán bộ Đoàn – Hội toàn trường phiên tháng 10/2016.

-BTV Đoàn TN

-BTK Hội SV

 

Theo thông tri triệu tập của Đoàn TN – Hội SV

 

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 30/9/2016

07:30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

14:30

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 9 năm 2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng họp BGH, tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 01/10/2016

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 02/10/2016

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị nộp Báo cáo công tác tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10 chậm nhất vào lúc 11h30 ngày 26/9/2016 và đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn