Từ ngày 12/9/2016 đến ngày 18/9/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 12/9/2016 đến ngày 18/9/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 12/9/2016

07:00

Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm 2016 (Lớp CT4–Nhóm ngành SP Tự nhiên và SP Xã hội)

Phòng CTCTHSSV

BGH (Đ/c. Phương), đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy, cán bộ Phòng CTCTHSSV, BT Đoàn TN, Chủ tịch HSV, Báo cáo viên, Trưởng khoa và Trợ lý QLSV Nhóm ngành SP Tự nhiên và SP Xã hội.

Hội trường A

13:30

Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm 2016 (Lớp CT5 - Khối ngành kỹ thuật, công nghệ)

Phòng CTCTHSSV

BGH (Đ/c. Phương), đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy, cán bộ Phòng CTCTHSSV, BT Đoàn TN, Chủ tịch HSV, Báo cáo viên, Trưởng khoa và Trợ lý QLSV Khối ngành kỹ thuật, công nghệ.

Hội trường A

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, nhà Điều hành

19:30

Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm 2016 (Lớp CT6–Nhóm ngành SP Năng khiếu và các ngành tuyển sinh theo ngành)

Phòng CTCTHSSV

BGH (Đ/c. Phương), đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy, cán bộ Phòng CTCTHSSV, BT Đoàn TN, Chủ tịch HSV, Báo cáo viên, Trưởng khoa và Trợ lý QLSV Nhóm ngành SP Năng khiếu và các ngành tuyển sinh theo ngành.

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 13/9/2016

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 14/9/2016

08:00

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2016

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 15/9/2016

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 16/9/2016

07:00

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016 theo kế hoạch

Hội đồng tuyển sinh;

Ban chỉ đạo thi

Các đơn vị có liên quan;

Toàn thể CBCT và TS

Nhà A2, A3, A4

Thứ Bảy, ngày 17/9/2016

06:30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016 theo kế hoạch

Hội đồng tuyển sinh;

Ban chỉ đạo thi

Các đơn vị có liên quan;

Toàn thể CBCT và TS

Nhà A2, A3, A4

07:00

Hội nghị trực tuyến thông báo kế hoạchtriển khai giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”

Đ/ c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

BCN khoa và Trưởng bộ môn khoa SP Ngoại ngữ; Trưởng các đơn vị: KH&HTQT, KH-TC, TT ĐTLT, HCTH

Hội trường tầng 8, nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 18/9/2016

06:30

Thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016 theo kế hoạch

Hội đồng tuyển sinh;

Ban chỉ đạo thi

Các đơn vị có liên quan;

Toàn thể CBCT và TS

Nhà A2, A3, A4

Cả tuần

-Các ngày trong tuần (11/9- 18/9/2016): Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - HSSV khóa 57 tại Hội trường A, Nhà A4 và Cơ sở 2 theo lịch Nhà trường thông báo cho Ban tổ chức, báo cáo viên và sinh viên

 

Ghi chú

Danh sách các đơn vị phải cử đại diện đến dự Hội nghị CB, VC các khoa đào tạo và trường trực thuộc gồm: KH-TC, HCTH, Đào tạo, TCCB, TTrGD, QT&ĐT, CTCTHSSV, KH&HTQT, TT ĐBCL, TT CNTT, Thư viện, ĐT SĐH (đối với các khoa có đào tạo SĐH), GDTX (đối với các khoa có hệ VLVH, ĐTTX), TT THTN (đối với các khoa đào tạo và trường trực thuộc có thực hành thí nghiệm).

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn