BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 02

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 11/9/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Chào năm học mới 2016 - 2017

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 05/9/2016

07:00

Đón tiếp sinh viên chính quy khóa 57, (Sáng: 7h00; Chiều: 13h30)

Phòng CTCT-HSSV

Theo Công văn số: 944/ĐHV- CTCT-HSSV ngày 15/8/2016

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 06/9/2016

08:00

 

Duyệt kế hoạch năm học Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

 

Đ/ c Trần Tú Khánh - Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH-TC, HCTH, Đào tạo, TCCB, KH&HTQT, QTĐT, TTrGD; Đại diện các khoa: CNTT, Địa lý&QLTN, Vật lý &CN, Sinh học, Điện tử VT, Xây dựng, GDTC, Hóa học

 

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 07/9/2016

08:00

Họp về khung chương trình của các khối ngành đào tạo tiếp cận CDIO

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH; Trưởng, phó phòng Đào tạo, TP. KH&HTQT; Trưởng và phó các nhóm xây dựng chương trình các khối ngành đào tạo tiếp cận CDIO

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

14:00

Họp tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO khối ngành Sư phạm tự nhiên

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Trưởng khoa Vậy lý &CN

Trưởng các khoa: SP Toán, Hóa học, Sinh học, CNTT, Vật lý&CN; Đại diện của các khoa: Giáo dục, SP Ngoại ngữ;

Những người quan tâm

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 08/9/2016

07:30

Họp Giao ban cơ quan tháng 9/2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Trưởng, Phó các đơn vị; CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; TB TTrND; Trưởng Bộ phận một cửa; TLĐT, CVVP các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 8, nhà Điều hành

14h00

Họp khoa tháng 9

BCN Khoa Hóa

 

 

19:30

Hội nghị triển khai Chương trình công tác Đoàn và PTTN, công tác Hội và PTSV năm học 2016 - 2017

-BTV Đoàn Thanh niên

-BTK Hội sinh viên Trường.

- Đại biểu có giấy mời

- Theo thông tri triệu tập của Đoàn TN -Hội SV

 

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 09/9/2016

7h30

Họp BCN và các nhóm đề tài CDIO

BCN Khoa

 

 

17:30

 Giao ban Bí thư các Liên chi đoàn

- Đ/c Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trường

 

 

Bí thư các LCĐ

 

Phòng A1 - 204

Thứ Bảy, ngày 10/9/2016

08:00

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015 - 2016, triển khai chương trình hoạt động năm học 2016 - 2017

BCH Công đoàn

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 11/9/2016

 

 

 

 

 

Cả tuần

1.Từ ngày 05/9 - 10/9/2016: Đón tiếp sinh viên chính quy khóa 57 nhập học tại Hội trường A (Sáng: 7h00; Chiều: 13h30)

2.Từ ngày 11/9- 26/9/2016: Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - HSSV khóa 57 tại Hội trường A (Theo Kế hoạch số: 29/KH-ĐHV ngày 01/9/2016)

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn