Từ ngày 29/8/2016 đến ngày 04/9/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 01 – Khoa Hóa học

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 29/8/2016 đến ngày 04/9/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Nhiệtliệt chào mừng 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016)

và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016)!

 

Chào năm học mới 2016 - 2017

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 29/8/2016

09:30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phiên tháng 8/2016

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

Phòng họp BGH tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Ban đánh giá công tác học sinh, sinh viên năm học 2015- 2016

Đ/c Ngô Đình phương - Phó Hiệu trưởng

Theo QĐ số: 852/QĐ-ĐHV ngày 15/7/2016

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 30/8/2016

07:30

Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường mở rộng

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Hội đồng khoa học và đào tạo Trường; Trưởng các khoa đào tạo; Trưởng các đơn vị: TCCB, Đào tạo, ĐT SĐH, HCTH, KH&HTQT, KH-TC, QTĐT, TTrGD, TT ĐBCL; Chủ nhiệm các đề tài trọng điểm cấp trường xây dựng chuẩn đầu ra tiếp cận CDIO

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị về công tác cán bộ

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Đảng ủy, BGH, Chủ tịch HĐ trường; Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Hội đồng khoa học và đào tạo Trường; Trưởng các khoa đào tạo; Trưởng các đơn vị: TCCB, CTCT-HSSV, Đào tạo, ĐT SĐH, KH&HTQT, HCTH, KH-TC, QTĐT, TTrGD, NXB, TT ĐBCL

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu đề tài cấp bộ "Nghiên cứu các loài lưỡng cư quý hiếm, có giá trị kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ" của PGS.TS Cao Tiến Trung

Phòng KH&HTQT

- Theo QĐ số: 2625/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Những người quan tâm

Phòng 04,tầng 6, nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 31/8/2016

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 01/9/2016

08:00

Trường Đại học Vinh làm việc với Trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham, Thái Lan về việc giao nhận LHS

Đ/c Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, CTCT-HSSV, KH-TC, Đào tạo, Nội trú, Trạm Y tế, HCTH, Khoa SP Ngoại ngữ

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 02/9/2016 Nghỉ lễ Quốc Khánh

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 03/9/2016

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 04/9/2016

 

 

 

 

 

Cả tuần

Lịch thu học phí học kỳ I, năm học 2016 - 2017 (Đối tượng sinh viên học tại trường bao gồm cả liên thông nộp học phí bằng tiền mặt tại phòng thu)

- 25/8 - 29/8/2016: Khóa 56

Đoàn TN, Hội SV, phòng Bảo vệ, TT ĐTLT tổ chức lực lượng bảo vệ, thanh niên tình nguyện phục vụ

Ghi chú