KHOA HÓA HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Faculty of Chemistry – Vinh University

 

Tel: 0383.855.452 - máy lẻ 237; Email: khoahoa@vinhuni.edu.vn;  

Huân chương Lao động hạng Ba

 

1. Giới thiệu chung về khoa

Năm thành lập:                        1961

Đội ngũ : 

        Số giảng viên:  35 (PGS: 8, TS: 15, ThS: 20). Số kỹ thuật viên: 9, cán bộ hành chính: 2

Chức năng: đào tạo giáo viên hóa học và cán bộ khoa học kỹ thuật lĩnh vực hóa học, hóa dược và khoa học thực phẩm có trình độ đại học và trên đại học; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực hóa học, khoa học giáo dục và khoa học thực phẩm vào thực tiễn sản xuất và phục vụ đời sống.

Nhiệm vụ:

§         Đào tạo bậc đại học (4 ngành):

- Cử nhân Sư phạm Hóa học: đào tạo giáo viên Hóa học THPT (4 năm);

- Cử nhân Hóa học (chuyên ngành Phân tích – kiểm nghiệm): đào tạo cán bộ phân tích – kiểm nghiệm (4 năm)

- Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm;

- Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Hóa học (chuyên ngành Hóa dược và mỹ phẩm)

Hiện nay khoa đang đào tạo 850 sinh viên thuộc 4 ngành trên.

§         Đào tạo bậc Thạc sĩ (4 chuyên ngành):

- Hóa vô cơ;

- Hóa hữu cơ;

- Hóa phân tích;

- Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học;

Hiện nay khoa đang đào tạo hơn 90 học viên thuộc 4 chuyên ngành trên.

§         Đào tạo bậc Tiến sĩ (2 chuyên ngành):

- Hóa học hữu cơ

- Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

Hiện nay khoa đang đào tạo 8 nghiên cứu sinh 2 chuyên ngành trên.

§         Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ: các hướng nghiên cứu tiềm năng

- Hóa học và công nghệ các hợp chất thiên nhiên;

- Vật liệu tiên tiến (vật liệu vô cơ và vật liệu hữu cơ);

- Phức chất có hoạt tính sinh học;

- Thực phẩm chức năng;

- Đông dược và mỹ phẩm;

- Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm;

Các hướng nghiên cứu này đều có sự tham gia của đông đảo sinh viên và học viên cao học, nghiên cứu sinh.

 

2. Giới thiệu chung về ngành Cử nhân sư phạm Hóa học

2.1. Giới thiệu chung

Ngành Cử nhân Sư phạm Hóa học với truyền thống gần 55 năm đào tạo, có chất lượng cao và uy tín trong cả nước. Sinh viên Cử nhân Sư phạm Hóa học khi tốt nghiệp được tiếp nhận công tác tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học và các cơ sở nghiên cứu khoa học trong cả nước. Nhiều sinh viên cũng được làm việc trong các Phòng thí nghiệm, các cơ sở phân tích, kiểm định chất lượng, quản lý chất lượng hàng hóa.

2.2. Thời gian đào tạo, văn bằng được cấp, mã ngành và môn xét tuyển

§         Thời gian đào tạo: 4 năm

§         Văn bằng được cấp: Cử nhân Sư phạm Hóa học

§         Mã ngành: D140212        

§         Môn xét tuyển (năm 2016) theo nhóm ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên: Toán, Hóa, Lý hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh, hoặc Toán, Hóa, Sinh

2.3. Cơ hội việc làm

§         Giảng dạy Hóa học ở trường trung học phổ thông và trung học cơ sở, trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường đại học và cao đẳng hoặc làm việc trong các cơ sở nghiên cứu khoa học.

§        Chuyên gia về hóa học tại các cơ sở ứng dụng khoa học kĩ thuật trên các lĩnh vực: phân tích, kiểm nghiệm, đo lường chất lượng, an toàn thực phẩm, các phòng thí nghiệm, kinh doanh thiết bị khoa học - kĩ thuật lĩnh vực hóa – sinh – y dược.

2.4. Vị trí công tác

 • Giáo viên Hóa học tại các trường THPT, THCS, Trung cấp chuyên nghiệp và trung học nghề;
 • Giảng viên Hóa học các trường Đại học, cao đẳng;
 • Cán bộ nghiên cứu tại các Viện và Trung tâm nghiên cứu;
 • Cán bộ phân tích kiểm nghiệm hóa học tại các cơ sở dịch vụ phân tích thí nghiệm, cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất, thiết bị ngành hóa-sinh-y dược;
 • Cán bộ quản lý giáo dục.

  2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

  §         Học thạc sỹ và tiến sĩ các chuyên ngành Hóa học và Phương pháp dạy học Hóa học.

  §         Học văn bằng thứ hai: Cử nhân Sư phạm Hóa học có thể học thêm các ngành về khoa học tự nhiên hoặc các ngành khối kĩ thuật, công nghệ và kinh tế, ngoại ngữ.

  3. Giới thiệu chung về ngành Công nghệ Thực phẩm

  3.1. Giới thiệu chung

  Công nghệ Thực phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế của một nước nông nghiệp trong thời kỳ sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường hiện nay. Sản xuất và chế biến thực phẩm ngày càng thu hút nhiều lao động có trình độ cao nhằm tạo ra hàng hóa có giá trị cao trên thị trường mang tính toàn cầu.

    Ngành Công nghệ Thực phẩm được đào tạo từ năm 2005. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm chủ các dây chuyền công nghệ và thiết bị hiện đại trong sản xuất thực phẩm, làm tốt công tác QA&QC, có khả năng nghiên cứu phát triển các sản phẩm thực phẩm mới.

  3.2. Thời gian đào tạo, văn bằng được cấp, mã ngành và môn xét tuyển

  §         Thời gian đào tạo: 5 năm

  §         Văn bằng được cấp: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm

  §         Mã ngành: D540101       

  §         Môn xét tuyển năm 2016 theo khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ: Toán, Hóa, Lý hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh, hoặc Toán, Hóa, Sinh.

  3.3. Cơ hội việc làm

  Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm của Trường Đại học Vinh, sinh viên có khả năng làm việc tại:

  §      Các cơ sở chế biến và sản xuất thực phẩm (nhà máy, xí nghiệp, công ty);

  §      Các cơ sở dịch vụ và kinh doanh về thực phẩm, thiết bị chế biến, bảo quản thực phẩm;

  §      Các cơ quan nhà nước về quản lý và kiểm soát chất lượng thực phẩm, hàng hóa.

  §      Các trường Đại học và cao đẳng, Viện nghiên cứu về lĩnh vực khoa học thực phẩm.

  3.4. Vị trí công tác

 • Kỹ sư công nghệ, phụ trách kỹ thuật và điều hành sản xuất, phụ trách bộ phận đảm bảo chất lượng và quản lý chất lượng QA&QC ở các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm;
 • Cán bộ phân tích kiểm nghiệm về thực phẩm, hàng hóa;
 • Cán bộ quản lý nhà nước về thực phẩm;
 • Cán bộ kỹ thuật trong các cơ sở dịch vụ kinh doanh thực phẩm, thiết bị thực phẩm;
 • Nghiên cứu viên hoặc giảng viên tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo về công nghệ thực phẩm.

  3.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

  §      Học thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học thực phẩm, hoặc lĩnh vực hóa học (Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa học hợp chất thiên nhiên, Hóa phân tích).

  §       Học văn bằng thứ hai: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm có thể học thêm các ngành về khoa học tự nhiên, khối ngành kinh tế hoặc các ngành khối công nghệ, kĩ thuật khác để đáp ứng yêu cầu công việc thực tiễn.

   

  4. Giới thiệu chung về ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chuyên ngành Hóa dược – mỹ phẩm)

  4.1. Giới thiệu chung

  Công nghệ Kỹ thuật Hóa học có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế trong thời k công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay.

    Ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học được đào tạo theo hệ thống tín chỉ, định hướng lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật Hóa dược và Hóa mỹ phẩm. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm chủ các dây chuyền công nghệ và thiết bị hiện đại trong sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và các hóa phẩm gia dụng, trong các cơ sở sản xuất và dịch vụ ngành công nghiệp hóa chất nói chung, làm tốt công tác QA&QC, có khả năng nghiên cứu phát triển các sản phẩm hóa dược và mỹ phẩm.

  4.2. Thời gian đào tạo, văn bằng được cấp, mã ngành và môn xét tuyển

  §         Thời gian đào tạo: 5 năm

  §         Văn bằng được cấp: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật hóa học

  §         Mã ngành: D510401       

  §         Môn xét tuyển năm 2016 theo khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ: Toán, Hóa, Lý hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh, hoặc Toán Hóa, Sinh

  4.3. Cơ hội việc làm

  Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa học của Trường Đại học Vinh, sinh viên có khả năng làm việc tại:

  §         Các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất dược phẩm, hóa mỹ phẩm, hóa chất, thực phẩm;

 • Các cơ sở phân tích kiểm nghiệm dược phẩm- mỹ phẩm;
 • Các cơ sở dịch vụ và kinh doanh về hóa dược và hóa mỹ phẩm, thiết bị sản xuất hóa dược – hóa mỹ phẩm;

  §      Các cơ quan nhà nước về quản lý và kiểm soát chất lượng dược phẩm mỹ phẩm, và hàng hóa.

  §         Các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo ngành công nghệ hóa học và hóa dược – mỹ phẩm.

  4.4. Vị trí công tác:

  • Kỹ sư điều hành dây chuyền sản xuất, phụ trách QA&QC, cán bộ R&D tại các nhà máy xí nghiệp sản xuất hóa dược, hóa mỹ phẩm, hóa chất.
  • Cán bộ phân tích kiểm nghiệm dược phẩm- mỹ phẩm; cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất, thiết bị ngành hóa-sinh-y dược.
  • Cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước
  • Nghiên cứu viên hoặc giảng viên tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo về công nghệ hóa học và hóa dược – mỹ phẩm.

4.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§    Học thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật hóa học, khoa học hóa học, hóa dược (Hóa hữu cơ, Hóa dược, Hóa học hợp chất thiên nhiên, Hóa phân tích).

§     Học văn bằng thứ hai: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật hóa học có thể học thêm các ngành về khoa học tự nhiên, khối ngành kinh tế hoặc các ngành khối công nghệ, kĩ thuật khác.

 

 

Khoa Hóa học – trường Đại học Vinh chào đón các bạn với đội ngũ cán bộ trình độ cao và tận tâm với người học, cơ sở vật chất hiện đại, chương trình và quy trình đào tạo tiên tiến với môi trường giáo dục lành mạnh. Chúng tôi giúp các bạn thực hiện ước mơ lập nghiệp và học thuật ở trình độ cao.