Trường Đại học Vinh tổ chức bảo vệ Luận án tiến sỹ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Tuấn (Khóa học: 2013-2017) với tên đề tài:

"Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài nấm thuộc họ polyporaceae và hymenocheateae vùng Bắc Trung Bộ”

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ,

Mã số: 62.44.01.14

Cán bộ hướng dẫn:                 GS.TS. Trần Đình Thắng

       GS.TS. Tian Shung Wu

Thời gian: Từ 08h00 Chủ nhật, ngày 15 tháng 01 năm 2017

Địa điểm: Phòng 6, tầng 6, nhà điều hành - Trường Đại học Vinh – Số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.