Ngày 15 tháng 1 năm 2017, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ Hóa học cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1982 nghiên cứu sinh khóa 2013-2017 với tên đề tài:

Nghiên cứu thành phần và hoạt tính sinh học của một số loài nấm thuộc họ Polyporaceae và Hymenochaetaceae vùng Bắc Trung Bộ

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ    Mã số: 62.44.01.14

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Đình Thắng, GS.TS. Tian Shung Wu

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu (Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS. Lê Đức Giang (Thư ký hội đồng), PGS. TS. Vũ Đình Hoàng (phản biện 1), PGS. TS. Đặng Ngọc Quang (phản biện 2), TS. Lê Đăng Quang (ủy viên), GS.TS. Trần Đình Thắng (ủy viên), TS. Đậu Xuân Đức (ủy viên).

          Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm luận án: 7/7 phiếu tán thành cho phép NCS. Nguyễn Ngọc Tuấn được chuẩn bị hồ sơ để bảo vệ luận án cấp trường sau khi sửa chữa theo kết luận của Hội đồng.

Những nội dung mới của luận án

         Đây là nghiên cứu đầu tiên có hệ thống ở Việt Nam về thành phần hóa học của loài nấm kí sinh côn trùng Isaria japonica và nấm thượng hoàng (Phellinus pini) ở khu vực Bắc Trung Bộ.

- Từ dịch chiết sợi nấm Isaria japonica thu được 15 hợp chất. Trong đó, hợp chất IJM-1 là isarin là hợp chất mới. Đồng thời, hợp chất 11b, 22-dihydroxyhopane (IJM-3) lần đầu tiên phân lập và được xác định cấu trúc bằng phổ 1D- và 2D- NMR chưa được công bố ở bất kỳ công trình nào.

- Từ dịch chiết của quả thể nấm thượng hoàng (Phellinus pini) phân lập được 05 hợp chất bao gồm: 02 hợp chất triterpenoid: gilvsin A (PPH-1) và gilvsin B (PPE-1). Hai triterpenoid PHH-1PPE-1 lần đầu tiên phân lập được từ loài nấm này; 03 hợp chất steroit: ergosta-7,22-dien-3-ol (PPE-2), ergosterol (PPH-2) và ergosterol peroxide (PPE-3); PPE-2 là hợp chất này lần đầu tiên được phân lập từ loài nấm này.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ